Un expert pediatru şi mitul vaccinării
Sursa: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/11/14/Expert-Pediatrician-Exposes-Vaccine-Myths.aspx

14 Noiembrie 2009

   (Scurtăprezentare făcută de Dr. Joseph Mercola: Dr. Larry Palevsky este un pediatrucare a urmat New York School of Medicine şiunul dintre proeminenţii noştri pediatri care, după părerea mea, este în măsurăsă argumenteze ştiinţific necesitatea de a reconsidera în mod serios ideeavaccinării ca opţiune în prevenirea anumitor boli.)

Diferenţa dintre ceeace înveţi în şcoală şi realitate

   Citatedin Dr. Paleysky:

   “În timpul studiilor credeam că vaccinurilesunt complect sigure şi complect eficiente, şi nu aveam nici un motiv să credaltceva. Toate informaţiile care-mi stăteau la dispoziţie este destul de“standard” în toate şcolile medicale, iar învăţătura şi literatura ştiinţificăera aceeaşi în toată ţara (USA). De-a lungul anilor însă, începând să practicmedicina şi folosind vaccinurile, credeam că înţelegerea şi cunoaştereavaccinării o stăpâneam pe deplin. Dar treptat, experinţa acumulată prinfolosirea vaccinurilor şi informaţiile pe care părinţii mi le dădeau asupravaccinărilor au început să devină din ce în ce mai diferite faţă de ceea ceînvăţasem în şcoală şi în timpul rezidenţiatului.”

    “…. Astfel am început să-mi clarific o cutotul altă imagine, am început să cercetez studiile existente, să ascult din ceîn ce mai atent relatările părinţilor, am găsit o serie de alţi practicienicare împărtăşeau aceleaşi îngrijorări, anume că vaccinurile nu fuseserăcertificate ca fiind sigure şi nici efective, toate acestea având la bazăliteratura de care dispunem astăzi.”
   “… nu pare că studiile ştiinţifice decare dispuneam erau concepute corect pentru a putea certifica şi testasiguranţa şi eficacitatea.”

   „Astfel atenţia mi-a fost atrasă de faptul căingredientele vaccinurilor nu erau în fapt corect testate, că grupurile depacienţi nu erau selectate corect şi că multe concluzii asupra siguranţei şieficacităţii vaccinurilor pur şi simplu nu îndeplineau normele ştiinţificenecesare pe care fusesem învăţat să le respect în timpul studiilor dinfacultate.“

Au fost întradevărvaccinurile salvarea contra bolilor din trecut?

   Medicina convenţională (şcolastic-alopată)ne învaţă că epidemiile de polio şi variolă au dispărut datorită vaccinurilor,şi foarte multe dintre bolile cu care ne-am confruntat în sec.XX în USA au fost„înfrânte“ datorită puterii şi rigorii implementării politicii de vaccinare.Între timp însă există o grămadă de studii în literatura medicală care arată căde fapt există o serie de alte motive pentru care aceste afecţiuni infecţioaseau dispărut.
  Spre exemplu un studiu publicat în 2000 în „Pediatrics Journal“ descrie cum, înainte de cel de-a doilea războimondial, majoritatea bolilor infecţioase , cum ar fi difteria, tetanusul,pertussis, influenza, parapertussis, tuberculoza sau scarlatina au fost reduse,înainte ca vaccinurile şi antibioticele să fie disponibile şi să fie folositecontra acestor afecţiuni.

  Motivul pentru reducerea ratei de incidenţă şi mortalitate a acestorafecţiuni a fost în principal implementarea strategiilor de igienă publică,incluzând:

Apa potabilă curată

Condiţiile de viaţă şi locuit mai bune

Îmbunătăţirea sistemului sanitar

Îmbunătăţirea nutriţiei

  Există foarte multe astfel de exemple.

Au fost efectuate până acuma studii de siguranţăpotrivite?

  Cred că dacă îi veţi întreba de unde îşi obţin informaţiile, mareamajoritate a medicilor (americani) vor spune că citesc publicaţiile „American Academy of Pediatrics“, cele de laAMA sau de la CDC. Dar aş provoca colegii să citească cu atenţie eiînşişi studiile efectuate pentru a vedea singuri cât de  adecvate şi ştiinţific sunt acestea efectuate,dacă folosesc un grup de pesoane adecvat sau dacă sunt făcute cu un grup decontrol. Sunt componentele vacinurilor îndeajuns de bine studiate?

  Este o diferenţă între a fi expus unui virus sau bacterii, a uneiintoxicaţii cu un metal greu sau poluării aerului şi alimentaţiei prinintestine şi piele, sau a vă fi injectate aceste lucruri direct în organism? Amcercetat îndeajuns ce se întâmplă din momentul în care vaccinul este injectatîn corpul unui copil? Este suficient să ai anticorpi pentru a fi protejatîmpotriva unei boli?

  Din ce în ce mai multe studii în ultimul timp vin să ne arate că:

Nu au fost până acuma efectuate studiile corect şiadecvat

Anticorpii nu sunt modalitatea finală prin careorganismul se apără şi se protejează;

Că există o mare diferenţă în modul în care copiiprocesează materialele care intră în organism pe calea alimentaţiei saurespiraţiei în comparaţie cu injectarea lor in corp;

Că există materiale care se acumulează în organismşi provoacă dezechilibre în sistemul imunitar;

Că există anumite particule în vaccinuri care ajungdirect în creer;

Că există secvenţe străine ADN care se integreazăîn ADN-ul nostru propriu;

  Pentru foarte mulţi specialişti constituie un şoc să descopere o astfelde deficienţă în informaţiile asupra siguranţei şi eficacităţii vaccinurilor şisă constate că foarte multe studii în ultimul timp ridică grave suspiciuniasupra siguranţei şi eficacităţii acestora, care au fost foarte puţin sau chiarde loc studiate. Ceea ce avem astăzi este o politică unilaterală; un mod îngustşi exclusivist de a gândi care nu permite o dezbatere constructivă. Ştiinţaeste un teren în care pui o întrebare, găseşti un răspuns şi în care nu trebuiesă existe prejudecăţi sau influenţe care să modifice aceste întrebări şi maiales răspunsurile găsite. Ori aşa ceva nu se petrece în privinţa vaccinurilor.

  Astăzi îmi este foarte greu să mă gândesc, fără a-mi veni lacrimi în ochi,la faptul că ani de-a rândul am participat la vaccinările de rutină ale sutesau poate mii de copii, cărora probabil prin aceasta

le-am produs daune de sănătate. (Unii mai au încă şi caracter!)

Felul în care un medic experimentat acceptăvaccinarea poate evita daunele aduse sănătăţii

  Dr. Mercola spune: „Dr. Palevsky şi-a început investigaţiile serioase înurmă cu circa 10 ani, ca urmare a faptului că mulţi dintre părinţi i seplângeau de simptomele care apăreau la copiii lor în urma vaccinărilor. Interesanteste că exact la fel s-a întâmplat şi în cazul meu, ca urmare a îngrijorărilorfoarte serioase ale unei mame, a cărei familii era în răspunedrerea meamedicală. Aceasta a persistat cu răbdare în a-mi arăta evidenţele care îiprovocau aceste îngrijorări şi mulţumesc Domnului că am ascultat-o!

  Din păcate, în mod tragic, foarte mulţi medici sunt mult prea aroganţipentru a asculta relatările unei mame (fără studii medicale) sau pentru a puneîn discuţie problematica vaccinării. Majoritatea pediatrilor sunt îndoctrinaţiatât de puternic de cătra dogma vacinării, încât consideră orice reacţienegativă ca urmare a unei vaccinări doar ca o pură coincidenţă fără vreolegătură cu vaccinul însuşi. Doar foarte puţini medici îşi pun întrebarea: Cumse face de apar atât de multe coincidenţe?

  Dr. Palevsky spune în acestă privinţă: „Ţi se rupe inima cand veziaceşti copii care se dezvoltă normal, sunt vioi, vorbesc, şi deodată devinapatici, privesc în gol, îşi încetinesc dezvoltarea sau şi mai rău, dezvoltăastmă sau alergii şi care nu au unde fi duşi, căci medicii le spun părinţilorcă habar n-au ce vorbesc. Dar copilul acela este… real! Literatura despecialitate arată că sunt schimbări în sistemul imunitar al copiilor care suntvaccinaţi, mai ales dacă sunt vaccinaţi înaintea vârstei de un an! Literaturaşi studiile de specialitate ne arată că există din ce în ce mai mulţi copiicare suferă de afecţiuni cronice şi care în fapt au deficienţe ale sistemuluiimunitar. Şi tot această literatură de specialitate arată că există un anumitrol fundamental pe care vaccinările îl joacă în afectarea şi perturbareaacestui sistem imunitar.“

  „…Atunci cănd mă uit la studiile publicate de American Academy of Pediatrics şi de CDC, şi care spun că nu existănici o corelaţie între vaccinare şi autism sau vaccinare şi astmă, nu pot săspun decât că aceste studii nu respectă standardele ştiinţifice! Nu poţi să viicu un studiu în care ai doar 25 de copiişi să spui că acest studiu certifică faptul că nu există nici un copil care săsufere prejudicii de pe urma vaccinării. Ori acest lucru îl face mass-media: eiiau această concluzie şi o pun în faţă, scris mare pe prima pagină a ziarelor<<VACCINAREA NU CREAZĂ AUTISM>> Dacă te uiţi atent la un astfel destudiu, în care nu există un grup de control, şi în care sunt cuprinşi DOAR 25de copii, nu ai cum să emiţi o decizie categorică şi finală asupra unei întregipopulaţii vaccinate, doar după analizarea a 25 de cazuri!“

  National Vaccine Information Center (NVIC) – Centrul naţional deinformare asupra vaccinării – tocmai a adunat 100.000 de dolari şi caută în continuare donaţii şi sponsorizăripentru a putea permite efectuarea unor studii conduse de cercetătoriindependenţi, care să nu fie influenţaţi de comanditarii lor comerciali. Existădeja un studiu care compară starea de sănătate a copiilor vaccinaţi vis-a-visde copii nevaccinaţi. Este publicat în „Journalof Allergy and Clinical Immunology“ din Aprilie 2005,

Sursa: http://www.jacionline.org/article/S0091-6749%2805%2900026-6/abstract    şi ia în discuţie grupuri de copii complect vaccinaţi, parţial vaccinaţi şicare nu au fost deloc vaccinaţi. Investigatorii au chestionat părinţii asupraraportării afecţiunilor atipice (alergie, astmă, eczemă sau febra fânului).Investigatorii nu ştiau din care grup face parte copilul respectiv (studiu orb).În momentul în care au fost centralizate şi analizate datele, au constatat cănumărul cel mai ridicat de „rapoarte” asupra acestor afecţiuni provenea de lapărinţii copiilor complect vaccinaţi, pe locul doi situându-se relatărilepărinţilor cu copii parţial vaccinaţi, iar de la părinţii copiilor care nufuseseră deloc vaccinaţi au venit cele mai puţine relatări!!!

 Investigatorii au executat analize statistice pentru a vedea dacă datelese bazează pe modificări sau pe diferenţe statistice reale, şi au găsit căexistau diferenţe statistice semnificative între cele trei grupuri. Ei nu auputut înţelege cum erau posibile aceste diferenţe, deoarece consensul generalacceptat era că vaccinurile sunt absolut sigure şi complect efective.

  Bazându-ne pe aceste relevări iniţiale, este evident că avem nevoie încontinuare de studii clarificatoare pentru aceaşi veşnică întrebare: se repetăaceste rezultate cu populaţii diferite din diferite părţi ale ţării, pentru aputea scoate la iveală adevărul. Desigur tema a stârnit un viu interes printrespecialişti, printre politicieni, printre oamenii obişnuiţi şi chiar printreadepţii teoriilor conspiraţioniste. Dar noi avem nevoie de studii ştiinţificeserioase, corect şi independente, şi nu de teorii conspiraţioniste… Dacă suntemde partea ştiinţei, şi dacă recunoaştem faptul că în această direcţie există omajoră lipsă de informaţii corecte şi independente, vom putea ştii în final ceanume avem întradevăr de făcut“

Sunt unele vaccinuri mai sigure decât altele?

   Mulţi s-ar putea să fie surprinşi de răspunsul Dr.Palevsky: „...conform cercetărilor mele asupra vaccinului, precum şi a ceea ceam învăţat despre microbiologie şi virologie, nu pot înţelege cum un vaccin cuun virus înauntru poate fi sigur.” Ceea ce foarte mulţi oameni nu ştiu este că un virus nu este viu, în sine şi prin sine.Este pur şi simplu un fragment de ADN sau ARN. Şi chiar în sine însuşi, nupoate să „facă” nimic. Pe deasupra este atât de mic încât nu poate, eventual,fi văzut decât cu microscopul electronic. Este cu foarte mult mai mic decât obacterie, care poate fi văzută cu microscopul obişnuit (optic). Astfel încâtvirusul nu poate fi izolat atunci când faci (produci) un vaccin. Tot ceea cepoate fi izolat este ţesutul, indiferent că este de origine umană sau animală, desprecare SE CREDE că este infectat cu unvirus specific anume.

   Astfel atunci când este făcută o culturăvirală sau un set de culturi care conţin virusul specific respectiv, acesteaconţin ADN al persoanelor sau animalelor care au fost deja infectate. Acestecelule sunt luate şi crescute pe celule animale, indiferent că sunt celule dinrinichi de maimuţă sau din embrioane de ou. Atunci când aceste celule suntamestecate împreună, ele se desfac şi se recombină, ceea ce înseamnă că ARN dela celulele animale se amestecă cu ARN de la celulele cunoscute ca fiindinfectate cu virus (fără însă a avea o dovada efectivă, ci doar se „presupune“a fi infectate). Astfel prin definiţie un vaccin viral conţine ADN animalşi/sau uman străin.

    De aceea dacă aveţi alergie la ouă, nuputeţi primi un anumit vaccin (produs pe embrion de gaină) deoarece se ştie căexistă proteină din ou în vaccin. Deci se ridică evident întrebarea, cât desigur este materialul viral injectat care este „legat“ în ADN-ul celulelorstrăine?

  Ce studii au fost până acuma făcute pentru a verifica ce ADN străinintră în corpul Dvs.; sau dacă pătrunde (se cuplează) la ADN-ul Dvs.; dacă anumitesunbstanţe pătrund în creerul Dvs.; sau dacă nu cumva există material viral„străin“ faţă de cel „presupus“, deja dinainte prezent în ADN-ul animaluluirespectiv?

Pericolul constituit de adjuvanţi

  Adjuvanţii sunt folosiţi în vaccinuri cu scopul de a crea un răspunsimunitar suficient de puternic (creşterea titterului de anticorpi). Deciamplifică răspunsul imunitar. Dar există evidenţe clare că adjuvanţii, cum suntaluminiul şi squalen influenţează sistemul imunitar, astfel încât în timp ceobţii o reaţie mai puternică a sistemului imunitar, în acelaşi timp îi aduciprejudicii. În mod deosebit la copii acest lucru poate provoca afecţiunicronice.

   Înseamnă aceasta ca să nu ne maivaccinăm niciodată? Dr. Palevsky spune: „Această decizie trebuieşte lăsatăindividual părinţilor. Sunt un adept al informării conştiente, al decizieiconştiente şi bine informate. Care este eventualul risc al bolii? Ce se poateîntâmpla dacă copilul Dvs. capătă o anumită boală? Şi cât de bine cunoaşteţiaceste riscuri în comparaţie cu riscurile aduse de vaccinare şi de efectulvaccinării asupra copilului Dvs. (vaccin simplu sau vaccinuri multiple). Deabea după ce părinţii cunosc şi sunt informaţi asupra tuturor acestor aspecte,ei trebuie şi pot să ia o decizie în cunoştinţă de cauză. Rolul meu nu esteacela de a spune părinţilor să facă vaccinul acesta sau să nu-l facă pecelălalt, deoarece fiecare părinte trebuie să ia o decizie în bazainformaţiilor şi evaluării corecte a situaţiei. Ei trebuie să ştie cum poateapare sau nu boala, care este stadiul real al cunoştinţelor ştiinţificedisponibile şi dacă se simt mai confortabil cu un rău pe care-l cunosc (boala)sau cu un rău pe care nu-l cunosc (vaccinul).“

Şi ce este cu vacinulcontra gripei porcine?

   „Dacă veţi citi prospectulvaccinului H1N1, veţi observa că acolo se specifică faptul că acest vaccin afost produs la fel ca şi vaccinul antigripal sezonal. Rezultă că deoarece secrede că acest vaccin este bine cunoscut şi lipsit de riscuri, automat şivaccinul contra H1N1 este sigur. Dar ar trebui să fie bine ştiut faptul cănu au fost efectuate studiile necesare de siguranţă pentru acest vaccin!

   De asemenea este incorect să lespui părinţilor sau altor persoane că deoarece te-ai îmbolnăvit de gripă,trebuie că ai gripă porcină. În studiile făcute, persoanelor care au făcutgripă li s-a recoltat material din gât şi nas, şi a fost găsit virusul H1N1.

   Dar ceea ce lipseşte din acestestudii este un grup de control format din persoane sănătoase, cărora să li sefi recoltat material în acelaşi mod, pentru a se vedea dacă nu au şi ei acelaşivirus H1N1, deoarece faptul că cineva este bolnav şi are în mucoasele nazalevirusul H1N1, nu înseamnă ca acesta a şi stat la cauza declanşării bolii. Ceeace ar trebui făcut este un studiu pe un grup de persoane potrivit în care să sevadă dacă persoanele prezintă în organism virusul şi fără să prezinte simptomede boală.

   Deci nu avem astfel de date;practic nu ştim. Nu ştiu dacă întradevăr putem spune cu o bună certitudineştiinţifică că persoanele care sunt bolnave de gripă şi sunt diagnosticate cuH1N1, au întradevăr ca şi cauză primară a bolii (gripă) virusul H1N1.“

Care ar fi alte metodepentru a te proteja de gripă?

   Din nou, există o serie deevidenţe clare în literatura medicală care arată că o igienă corectă, odihna(somnul), o dietă potrivită, suplimente potrivite cu vitamine (şi mai ales nuuitaţi în primul rând de vitamina D, dar şi de vitamina C)  pot de faptpreveni o gripă. Mulţi insistă asupra faptului că indivizii vaccinaţi îi„protejează“ pe cei nevaccinaţi. Adică refuzând beneficiile vaccinării, ceinevaccinaţi îi pun pe ceilalţi în pericol. Are sens o astfel de opinie? Dr.Palevsky spune: „Bine, dar cum poate opri vaccinarea ca virusul să îl poţi maideparte cu tine în mucoasa nazală? Nu te vei îmbolnăvi, poate, dar poţitransporta virusul dintr-o parte în alta!“

  Fapt este că vaccinarea nu poate impiedica o persoană (vaccinată) să„care“ virusuri sau bacterii în nas, în trahee, în intestine, în căilerespiratorii, pe piele sau în organism. Dar foarte mulţi nu înţelegseminificaţia acestui fapt, şi au fost „aduşi“ la ideea că, fiind vaccinat, nuvei transmite virusul şi prin aceasta îi vei proteja pe ceilalţi. Această speculaţie nu se bazează pe fapteştiinţifice, şi nici măcar logice!

  Dr. Palevsky spune: „Tot acest concept al „imunizării colectivităţii“este foarte interesant, deoarece am fost învăţaţi că un anumit procent dinpopulaţie se va îmbolnăvi activ. De aceeaun anumit procent din populaţie careva face boala activ, va împărţi protecţie în restul de populaţie care nu afăcut boala activ. În ştiinţa vaccinării, se explică sau se ajunge la concluziacă dacă vaccinăm o anumită parte a populaţiei, vom „împărtăşi“ protecţie şi celorcare nu au fost vaccinaţi. Ori acest lucru nu a fost dovedit a fi adevărat,deoarece în teoria „imunizării colectivităţii“ ideea de bază este boala activă (făcând boala şi trecândprin ea, devii imun, lucru care este şi în beneficiul celor care nu s-auîmbolnăvit încă, adică „împarţi“ cu alţii imunitatea, boala ne mai putându-serăspândi). Ori ştim că vaccinarea numimează boala naturală!

  Deci nu putem folosi acelaşi model de“imunizare a colectivităţii“dintr-o boală naturală în politica vaccinărilor. Ce este cel mai interesantpentru mine este faptul că întregul concept de „imunizare a colectivităţii“cade în faţa faptului că există un ciclu de viaţă propriu al virusurilor saubacteriilor, şi factorul care activează sau dezactivează aceşti agenţi patogenise poate să nu aibe nimic de a face cu un anumit procent din populaţie care afost infectat.

  Tot ce trebuie să facem este să ne uităm un pic la izbucnirea SARS.Virusul de care ne temeam şi care nu ainfectat 70-80 la sută din populaţie, pentru a se putea „împărtăşi“ oimunitate colectivă la restul de 20-30, care nu se vor îmbolnăvi. Şi aceastadeoarece virusul a avut propriul lui ciclu de viaţă, venind şi plecând fără aîmbolnăvi procentul necesar pentru crearea unei imunităţi colective. Deşiaceasta nu a existat, virusul a murit singur. Ceva anume l-a activat, şi totceva anume l-a stopat, şi aceste „ceva“-uri nu au nimic de a face cu o„imunitate colectivă“ sau cu o vaccinare.

  Este absurd că crezi că un copil care a fost vaccinat nu mai estepurtător de bacterii sau virusuri împotriva cărora a fost vaccinat. Dacă, în fapt, copii au fost vaccinaţi,atunci de ce părinţii şi autorităţile de sănătate se tem de cei care nu au fostvaccinaţi, în loc să se simtă confortabil în postura de „protejaţi“! Esteabsurd să crezi că vaccinându-ţi copilul l-ai protejat şi în acelaşi timp săcrezi că nu este protejat împotriva celor care nu s-au vaccinat, şi careeventual „cară“ cu ei cine ştie ce organisme secrete şi distrugătoare.

Diferenţa dintre imunitatea naturală şi imunitateaindusă prin vaccinare

  Este important să înţelegem că boala naturală are o foarte mareinfluenţă asupra sănătăţii organismului. Palevsky spune: „În şcoală, mentoriipe care i-am avut au tratat copii de gripă în anii 40, 50 şi până în anii 80 cuodihnă, lichide şi suplimente adecvate. Mulţi dintre aceşti copii au avutdeficite de dezvoltare care au dispărut o dată ce boala s-a terminat. Acesteafecţiuni virale crează un stimul pentru sistemul imunitar al copiilor (îlantrenează). Şi dacă nu îi lăsăm să facă aceste boli, ce le vom produce de faptsistemului lor imunitar? Îl vom slăbi şi handicapa!

  Trebuieşte înţeles foarte clar că există o mare deosebire întreimunitatea naturală şi cea produsă prin vaccinare. Când copii se nasc, eidezvoltă o imunitate naturală contra a sute de mii, milioane de microorganismepe care ei le respiră, le primesc prin apă şi mâncare sau prin piele. Sistemullor imunitar la nivelul căilor respiratorii, intestinelor şi pielii  funcţionează ireproşabil, protejândorganismul de influenţele din lumea exterioară. Acest sistem imunitar arepropria memorie şi funcţionează după principiul dominoului, creând mereu o nouămemorie şi noi răspunsuri imunitare care conferă corpului anticorpi şiprotecţie.

   Este hotărâtor felul în care sistemulimunitar se maturizează în copii noştri. Prin alimentaţie sistemul imunitarprimeşte informaţii, transmite informaţii tuturor componentelor sale şi creazăun răspuns imunitar, memorie imunitară şi anticorpi. Prin injectarea dematerial în organism, ratezi acest prim şi crucial pas, această primă linie deapărare. Prin vaccinare creezi doar anticorpi. Dar acest lucru nu creazăimunitate pe termen lung, căci nu cează nici un fel de memorie care apareatunci când respiri, mănânci sau esti murdar (pe piele). O expunere nu duceneapărat la o boală. Declanşarea unei boli are de a face mai ales cu stareasistemului imunitar.

Pericolul vaccinurilorcombinate

   Un aspect deseori ignorat este potenţialul sinergeticdăunător al vaccinurilo combinate, care în fapt  nu a fost niciodată studiat. Nimeni nucunoaşte ce efecte are interacţiunea dintre bacterii şi virusuri în vaccinurileadministrate ca parte a vaccinării infantile, sau a interacţiunii cu tiomersalsau cu mari cantităţi de aluminiu, aşa cum în multe dintre aceste vaccinuri sepoate găsi.

   „Un om de ştiinţă pe nume Boyd Haley aefectuat o serie decercetări asupra ingredientelor vaccinurilor şi a efectuluiacestora asupra celulelor nervoase precum şi a efectului cumulat al ingredientelordin mai multe vaccinuri asupra celulelor nervoase. Haley a aratat în modspecific că Thimerosal (sodiu-etilmercur-tiosalicilat - C9H9HgNaO2S)provoacă o serie de daune celulelor nervoase. (Nota Qui bono: Thimerosalşi Thiomersal sunt unul şi acelaşi lucru!) Atunci când se mai adaugă şialuminiu la Thiomersal, este nevoie de mai puţin Thiomersal pentru a aducedaune celulelor nervoase.

   De asemenea daca se mai adaugă şi Neomicin(un antibiotic folosit în unele vaccinuri) puterea destructivă a aluminiului şimercurului împreună este încă o dată mai mult potenţată (mărită). Şi dacăcelulele nervoase se vor afla în prezenţa testosteronului, acţiunea destructivăa ingredientelor vaccinului va fi cu mult mai puternică decât dacă aceleaşicelule se vor afla în prezenţa estrogenului. Acest lucru este îngrijorător, darpe de altă parte explică de ce raportul dintre copii autişti deste de 4:1 înfavoarea băieţilor (de patru ori mai mulţi băieţi autişti decât fete)! Decitrebuie răspuns şi la întrebarea dacă întradevăr testosteronul face ca uniicopii (băieţi) să fie mai sensibili la o influenţă negativă din parteaingredientelor din vaccinuri.

   Oproblemă majoră este faptul că nici unul dintre aceste studii de toxicitate nuau fost efectuate pe oameni (doar pe animale de laborator, mai ales şoareci).Aceasta deoarece se motivează că este

„ne-etic“să efectuezi astfel de studii. (În schimb, să laşi milioane de copii sămoară de foame este foarte etic, nu?) Dacă este ne-etic să faci acestestudii, atunci este şi mai ne-etic să administrezi aceste vaccinuri fără săcunoşti exact efectele pe care ingredientele le au asupra a milioane decopii!!!

   Astfelcă ne lipsesc o serie de date importante, iar datele pe care le avem ladispoziţie sunt la fel de „ne-etice“ deoarece sunt efectuate doar de companiileproducătoare de vaccinuri.

(Nota Qui bono: Ati întâlnit vreodată un negustor care să vă îndemnesă-i cumpăraţi marfa spunând că acestea este toxică?)
Pentruinformaţii asupra Dr. Palewsky sau pentru contactarea acestuia:

www.drpalevsky.com ; contact info@drpalevsky.com

                                                                                                  Traducerea : Qui bono

Video în Internet cu Dr. BoydHaley:

Boyd Haley Interview -Mercury/Autism/OSR

http://www.youtube.com/watch?v=UYM2lM2O--Q  (şi următoarele; trei episoade)

Mercury Toxicity & Autism

http://www.youtube.com/watch?v=GQYISvsgq6s   (şi următoarele; patru episoade)

Deasemenea deosebit de interesant:

Global Vaccine Agenda - Mercury and Autism

http://www.youtube.com/watch?v=d7_xfUV4kSo&feature=related   (şi următoarele; în zece episoade)

 

Articole asupa efectelor Thiomersalului: (astepentru că tot sunt unii care susţin că nu există studii care să arate efectulnociv al mercurului!)

http://mercury-freedrugs.org/

"A comprehensive review ofmercury provoked autism"

"Autism spectrumdisorder-associated biomarkers for case evaluation and management by clinicalgeneticists"

"Biomarkers of environmentaltoxicity and susceptibility in autism"

"A Prospective Study ofTrans-sulfuration Biomarkers in Autistic Disorders"

"NeurodevelopmentalDisorders, Maternal Rh-negativity, and Rho(D) Imune Globulins: A Multi-centerAssessment"

"A Review of Thimerosal(Merthiolate) and Its Ethylmercury Breakdown Product: Specific HistoricalConsiderations Regarding Safety and Effectiveness"

"A prospective assessment ofandrogen levels in patients with autistic spectrum disorders: biochemicalunderpinnings and suggested therapies"

"NeurodevelopmentalDisorders After Thimerosal-Containing Vaccines -A Brief Communication (VAERSDatabase)"

"A Comparative Evaluation ofthe Effects of MMR Immunization and Thimerosal on the Population Prevalence ofAutism (US Dept. of Education - Ecological Study)"

"A Meta-Analysis Study (VAERS Database)"

"A Prospective Study of RhoImmune Globulin as a Risk Factor for Autism (Assessment of Autism Clinic Database- Case-Control Study)"

"A Two-Phased PopulationEpidemiological Study of the Safety of Thimerosal-Containing Vaccines (VAERS& VSD Databases)"

"An Assessment of DownwardTrends Following Thimerosal Removal (VAERS Database - Ecological Study"

"An Assessment of the Impactof Thimerosal on Childhood Neurodevelopmental Disorders (VAERS Database &US Dept. of Education data - Ecological Study)"

"An Evaluation of theEffects of Thimerosal on Neurodevelopmental Disorders (VAERS Database)"

"Early Downward Trends inNeurodevelopmental Disorders Following Removal of Thimerosal1 (VAERS Database,and data from California Dept. of Developmental Services & US Dept. ofEducation - Ecological Study)"

"NeurodevelopmentalDisorders Following TCVs - A Follow-up Analysis (VAERS Database)

Thimerosal in Childhood Vaccines- Neurodevelopmental Disorders - Heart Disease in the United States (VAERSDatabase, and US Dept. of Education - Ecological Study with a review of earlyVerstraten documents from his study of the VSD Database)"

"A Case-Control Study ofMercury Burden in Children with Autistic Spectrum Disorders"

"A Case-Series of Childrenwith Mercury Toxic Encephalopathies"

"Published Hormone ResearchArticle 2006"

"Published Mercury andTestosterone Medical Hypothesis"

"Evolving views on thecauses of autistic spectrum disorders"

"Response to Critics"

"Thimerosal Does Not Belongin Vaccines"

"Study Misses Link BetweenThimerosal and Neurodevelopmental Disorders"

"Geier and Geier LancetPublished Letter"

"Parents Fears About Thimerosal"

"Response to Comments by JRMann"