Două scrisori în legătură cu siguranţa naţională – armele biologice

Prima scrisoare adresată la data de 03.10.2001

domnului Ministru al Apărării Rudolf Scharping

domnului Ministru de Interne Otto Schilly

Sursa : http://www.wissenschaft-unzensiert.de/med1_9.htm

 

Scrisoarea este semnată de:

HP Helmtrud Harnack , Nimmerfallstr.6,81925 München ;

Coreferent Dr.med. H. M.Schreiber, medic pentru sănătatepublică, microbiologie şi epidemiologie infecţioasă, Arabellastr.5, Raum 133c,81925 München


   Cele două scrisori sunt scrise la mai puţin de o lună de zile după atacul "terorist" din 11.09.2001 din America. Atmosfera de panică, revoltă şi dezorientare a dus la apariţia unor idei care mai de care mai alarmiste, dacă nu chiar năstruşnice, cum ar fi un atac terorist cu arme biologice. Desigur, cei care se pricep să manevreze şi să tragă foloase au căutat imediat să profite la maximul de pe urma acestei poveşti. Astfel s-a născut în Germania (şi nu numai aici) ideea unei vaccinări generale contra variolei, agent patogen care se ştie că poate fi folosit ca "armă biologică".

 

   În revista „Focus“ din 01.10.2001a apărut un articol legat de vaccinări, sub titlul „Mehr Dampf im Labor“(Activitate sporită în laboratoare). În acest articol se relatează desprecrearea şi punerea la dispoziţia populaţiei de vaccinuri contra variolei. ÎnGermania vaccinarea contra variolei a fost oprită în 1984. Din anul 1985 nus-au mai efectuat vaccinări contra variolei.

   Cercetarea genetică foloseşteaceste virusuri de variolă, virusuri de vaccin, în scopul unor terapiigenetice. Tocmai de aceea cercetătorii care lucrează în acest domeniu sunt şiastăzi în continuare vaccinaţi contra variolei. Există un test diagnostic de sânge,un aşa-numit test de neutralizare, cu ajutorul căruia se poate releva dacă la opersoană un anumit vaccin mai oferă protecţie, deci imunitate contra unuivirus. Acest test, spre exemplu, este curent folosit la persoanele carelucrează în cercetarea genetică şi în cultivarea de virusuri de variolă. Acestepersoane trebuiesc din nou vaccinate în cazul în care prin sus-amintitul testse constată că nu mai există o imunitate contra virusului variolei.

   În 1996 mi-a fost şi mie efectuat,de către domnul Profesor Doctor Czerny, şeful Intitutului german pentrucercetarea variolei din München, un astfel detest de neutralizare. Eu fusesem vaccinată în 1944 şi respectiv 1955 în cadrulcampaniilor obligatorii de vaccinare de la acea vreme. După 40 de ani de laaceste vaccinuri, în urma testului s-a constatat că încă mai eram imună la virusulvariolei, cu o valoare de 8, în timp ce o imunitate este a fi considerată caexistentă dela de la valoarea de 4.

   Virusurile din vaccinuri la fel ca şivirusurile din natură, rămân toată viaţa activi în organism!

   De aceea este util, din motive desănătate precum şi din motive financiarea, efectuarea unui astfel de test deneutralizare, efectuat la toate persoanele care au fost deja în trecutvaccinate contra variolei, pentru a se putea constata dacă mai există osuficientă protecţie (imunitate) contra virusului variolei, respectiv pentru ase putea şti câte şi care anume persoane necesită o revaccinare.

   Astfel s-ar putea aduce linişteaşi siguranţa în rândul populaţiei în privinţa folosirii virusului variolei caşi armă biologică. Deoarece în articolul mai sus amintit din „Focus“ serelatează şi asupra gravelor efecte secundare pe care vaccinul le poate produce(inflamaţii ale creerului, cu consecinţe extrem de grave pentru sănătate) nu armai fi, în cazurile unde imunitatea persită încă, necesară o nouă vaccinare.Astfel se pot reduce atât costurile cât şi riscurile inutile la adresasănătăţii populaţiei.

   Teste pentru a se constata dacămai există încă prezentă o „protecţie prin vaccin“ în organism, nu  se efectuează în mod normal. Există ipoteza conform căreia vaccinurileoferă o imunitate limitată în timp, deşi din practică se ştie că şi după 40 deani (vezi cazul meu personal - aproape o viaţă întreagă) această imunitatepersistă.

   După aprobarea unor noi vaccinuri,la care tocmai se lucrează, nu se poate şti cu ce efecte secundare(ireversibile) vom avea de a face în timp în cazul acestora. În cazul unei noi vaccinări a populaţiei vatrebui să se folosească material pentru vaccinuri din 1970 şi 1978, deşiOrganizaţia mondială a sănătăţii a suspendat aceste vaccinuri ca urmare agravelor riscuri pe care le aduceau sănătăţii.

   Un alt element deosebit deimportant care trebuieşte neapărat avut în vedere este faptul (de mult timp bine cunoscut) că vaccinurile nu impiedică oinfecţie, molipsire, o nouă infecţie respectiv o nouă molipsire şi îmbolnăvire(vezi Comuncatul Institutului Robert Koch din 02.05.2001). Respectiva boalăinfecţioasă, contra căreia se vaccinează, evoluează mai departe sub-clinic, şitocmai de aceea boala nu mai este recunoscută, sau erupe doar foarte slab. Şitotuşi cei vaccinaţi pot mai departe purta şi transmite virusul! Nu trebuietrecut cu vederea nici faptul că aceştia (vaccinaţii) pot transmite virusul şiprin sânge (fenomen cunoscut deja din hepatita B, C sau HIV).

    Astfel vaccinaţiiinfectaţi pot devenii un pericol pentru societate prin răspândirea nesesizată aagentului patogen. Vaccinaţii pot deveni în acest mod în Germania „purtătoriumani de arme biologice”. În vederea cercetărilor pentru vaccinuri în Germaniase vaccinează mai ales pisicile. Foarte frecvent apar cazuri de variolă laposesorii de pisici sau alte persoane care care s-au zgâriat şi astfel infectatîn contact cu pisicile vaccinate. Persoanele respective fac parte atât dincategoria vaccinaţilor cât şi din cea a nevaccinaţilor, la care doar o simplă zgârieturăa unei pisici vaccinate declanşează o reacţia ca în urma vaccinului. Laanimalele bolnave a fost mereu relevat faptul că este vorba despre virusul dintulpina MVA, care este folosit în cercetare şi care a fost pentru prima oarăaprobat în 1978.

   În literaturaştiinţifică de specialtate se găsesc grămezi întregi de lucrări asupra„încercărilor” efectuate pe pisici. Interesant aici este şi faptul că lainfectaţii cu variolă „de pisică” nu se relatează niciodată despre analize desânge care să confirme o imunitate existentă. Rezultatele analizelor de sânge sunt întotdeauna păstrate secret! Înliteratura medicală veterinară se găsesc relatări şi asupra altor animale cares-au infctat de la pisici vaccinate, şi de asemenea că aceste alte animale auinfectat la rândul lor animale sau pe stăpânii acestora.

   Înconsecinţă, dacă avem o rată mare de vaccinare la oameni şi la animale, nu seva mai putea recunoaşte de unde anume provine agentul patogen şi cum anume s-arăspândit el. Acesta este principiul armei biologice cu vaccinuri. Boliinfecţioase după vaccinare sau în timpul acesteia pot apare şi după ani dezile, când absolut nimeni nu se mai gândeşte la aşa ceva.

    În articolul din „Focus“ seatenţionează şi asupra faptului că nu toţi infectaţii se îmbolnăvesc mortal.Virusul, virusul vaccinului este „inteligent“. Se înmulţeşte încet, fără a firecunoscut. Tocmai şi de aceea virusul vaccinului de variolă este foartepotrivit ca armă biologică. Nu trebuieşte uitat că pentru producerea devaccinuri trebuiesc cultivaţi virusuri de vaccin care sunt identici cu ceifolosiţi ca şi armă biologică. Toate virusurile însă, chiar şi cele dinvaccinuri se pot înmulţi doar în corpul viu, de om sau animal, după contact şitransmiterea prin sânge. Altfel ei mor relativ repede, chiar şi aşa-numitulvirus AIDS. Şi apropos, virusurile pentru vaccinuri sunt în permanenţămodificaţi genetic.

   În anul 2000 a fost făcut cunoscutîn Australia, în timpul experimentării unui nou vaccin pe şoareci, cât depericuloase şi imprevizibile pot fi virusurile modificate pentru vaccinuri.Tocmai şoarecii sunt gazde naturale pentru foarte multe virusuri, printre careşi variola, dar şoarecii sunt numai purtători ai virusului, eineîmbolnăvindu-se. De aceea şoarecii sunt folosiţi pentru experimente şi ca şiarmă biologică. Ei sunt mereu folosiţi ca armă biologică şi utilizaţi înrăzboaie. Despre acest lucru a relatat şi Profesorul Kurth, preşedinteleInstitutului Robert Koch.

   Vă rog să analizaţi, dacă nu estemai raţional financiar şi mai bine pentru liniştirea populaţiei efectuarea unuitest de sânge general pentru evidenţierea existenţei „imunităţii“. Pe deasupratrebuiesc luate în considerare gravele efecte secundare, fiind cunoscut faptulcă vaccinul contra variolei a fost complect retras din uzanţă de cătreOrganizaţia mondială a sănătăţii în 1978, iar în Germania în 1984.

   Virusurile variolei nu sunt eradicate prin vaccinare, aşa cum sesusţine (fals) mereu. Mai degrabăeste aşa, că prin cultivarea virusului pentru produceea de vaccinuri şi prinvaccinare s-a obţinut de fapt rezultatul opus, supravieţuirea şi răspândireavirusului! În plus virusul poate deveni mereu mai agresiv şi imprevizibil.

   Pentru toate celelalte vaccinuri este suficientă o certificare acreşterii titerului de anticorpi după efectuarea vaccinului, contracomponentelor vaccinului, fără a se împiedica o infecţie sau îmbolnăvire, chiarşi în cazul vaccinurilor cu material ADN, astfel fiind certificată eficacitateavaccinului. Dar în cazul vaccinului contra varilolei este necesar ca materialulviu din vaccin să se înmulţească încet în organism, fără a provoca o boalăvirală. Siguranţa unui vaccin trebuieşte astfel evaluată, ca în urma vaccinăriisă nu se producă nici o afecţune acută sau gravă. Deci vaccinurile şivaccinarea nu pot împiedica o infecţie sau o boală. Acestea pot însă apare maitârziu în timp, fără a fi recunoscute.

  Statisticile, chiar şi cele noi de după Legea protecţiei prin vaccinare(din Germania) nu arată, din păcate, o distribuire a cazurilor de îmbolnăvireîntre persoanele vaccinate şi cele nevaccinate. 

    Vă rog să analizaţi propunereamea asupra unui test diagnostic de sânge pentru cercetarea  imunităţii şi siguranţei populaţiei. Pentruaceasta se poate lua legătura cu laboratorul de referinţă pentru variolă.

   Domnul Dr. Faulde, de laInstitutul sanitar central al Armatei germane din Koblenz şi care esteresponsabil cu supravegherea agenţilor patogeni şi stoparea „lanţuluiinfecţios“, a atenţionat, în Bundesgesundheitsblatt 2001, 44:116-11136, EdituraSpringer, asupra măsurilor igienice defectuoase din Germania în ceea cepriveşte combaterea infecţiilor, lucru care este posibil prin încetăţenireapericuloasei concepţii conform căreia datorită vaccinărilor nu mai existăpericol infecţios.

   În primăvara lui 2001 discuţia asupra vaccinării în cazul febreiaftoase a arătat că răspândirea şi transmiterea agentului patogen poate fiîmpiedicată prin măsuri igienico-sanitare adecvate. Iar noua febră aftoasăizbucnită în Anglia în vara anului 2001 a fost provocată de animalelevaccinate! Virusul respectiv este caloric labil şi nu se poate înmulţi în modnatural vara, pe căldură. Înainte de izbucnirea epidemiei de febră aftoasă dinAnglia, vaccinul ajunsese la armată. Se poate spune că un „război biologic afost inscenat în Anglia, şi a fost transmis în alte ţări ca urmare a măsurilorigienice defectuoase.

    În Legea protecţiei prinvaccinare este menţionat că fiecare vaccin este o „lezare corporală“. De aceeavaccinarea trebuie să fie voluntară. Sau voluntară sub presiune. Căci prinproducerea fricii şi panicii cu ajutorul mass-media se obţine prin„constrângere“ (frică şi panică) acceptarea vaccinării, deci acceptarea benevolăa lezării integrităţii corporale!

   Vaccinarea inutilă în cazulconfirmării existenţei imunităţii prin testul de sânge poate aduce cu sinerăniri corporale şi daune ireparabile pentru sănătate. Nemai vorbind deeconomia financiară care se poate astfel face.

    Vaccinurile şi vaccinarea nici nuduce la eradicarea agentul patogen şi nici nu îl elimină din organism. Iarsiguranţa şi sănătatea populaţiei este suprema obligaţie a statului.

   Vă rog să fiţi amabil a-miconfirma primirea aceste scrisori şi a mă onora cu un răspuns.

 

Cu respect,

Harnack

 

   O săptămână mai târziu Doamna Harnack adresează o scrisoare asemănătoareşi conducerii landului Bavaria (Bayern)

 

Scrisoare în legătură cuprotejarea populaţiei contra armelor biologice

adresată la 10.10.2001

domnului Prim-ministrual Landului Bavaria  Dr. Stoiber

domnului Ministru deInterne al Landului Bavaria  Dr.Beckstein

Sursa: http://www.wissenschaft-unzensiert.de/med1_8.htm

 

   Landul Bavaria doreşte sădezvolte o strategie de apărare pentru protecţia populaţiei. În cadrul acesteistrategii un rol important urmează să îl ocupe campaniile de vaccinare contradiferiţilor agenţi patogeni, pentru a se putea preîntâmpina pericolul folosiriiarmelor biologice. Însă landul Bavaria este în Germania unul din landurile cucele mai puţine proiecte de cercetare finanţate guvernamental (deci independente,nu direct finanţate de către industria farmaceutică). În mod deosebit Comisia bavarezăde etică s-a lăsat „orbită“ de estimările pozitive făcute de concernelefarmaceutice în privinţa protecţiei oferite de vaccinare, lucru care estevalabil şi pentru autorităţile administrative.  

   Legea protecţiei prin vaccinarea fost astfel formulată, încât populaţia să fie pusă „sub presiune“ şideterminată să accepte voluntar lezarea integrităţii corporale prin vaccinare,iar legea în sine este astfel concepută încât pentru eventualele prejudiciiaduse sănătăţii răspunde vaccinatul şi nu vaccinatorul sau producătorul! În modoficial NU POT EXISTA DAUNE PROVOCATE DE VACCINURI!

   Medicii sunt stimulaţi financiarca „ajutoare executive“ în răspândirea epidemiilor. Campaniile permanente devaccinare susţin în fapt o continuă răspândire a agenţilor patogeni, aşa cumeste în cazul vaccinărilor contra rujeolei, oreionului, rubeolei şi variceleiunde se folosesc agenţi patogeni vii, sau în cazul vaccinurilor unde sefolosesc părţi ale agentului patogen (virusuri „slăbite“). Prin vaccinuri boalanu mai este , sau este foarte slab vizibilă, totuşi agentul patogen este încontinuare răspândit!

   Foarte semnificativă este înacest sens statistica bavareză asupra rujeolei. În cazul unei afecţiuni atât deinfecţioase, apar (în mod ciudat) doar 1-3 cazuri pe săptămână, fără însă a sespecifica dacă bolnavii au fost sau nu anterior vaccinaţi, sau dacă boala afost provocată de un virus „sălbaec“ (liber, din natură). Prin vaccinare seascunde, printre altele, şi numărul real al bolnavilor infecţioşi.

   La data de 11 Octombrie se vadeclanşa o campanie de vaccinare în şcolile elementare din Unterschleißheim, cuscopul de a preîntâmpina o apariţie a rujeolei. Necesitatea unui al doileavaccin este motivată prin faptul că în ciuda vaccinărilor anterioare apartotuşi prea frecvent cazuri de rujeolă. În realitate se doreşte vânzarea a maimultor vaccinuri şi astfel se „susţine“ un război biologic, fie prin vaccinareaantirujeolică, fie prin o nouă vaccinare antivariolică sau prin alte vaccinuri.

    Bavaria doreşte a se profila caun land avansat mai ales în proiectele de cercetare farmaceutică. Dar prinaceasta industria farmaceutică nu aduce un venit mai mare din impozite în casalandului, căci până să vină termenul la care trebuiesc plătite impozitele, seefectuează rapid vânzări şi fuzionări de firme. În Bavaria se efectuează şicele mai multe experimente cu vaccinuri pe animale. Animalele sunt de asemeneaîn mod automat exterminate în cazul prezumţiei unui pericol epidemiologic. Însăbolile provocate prin vaccinare sunt, printre altele răspunzătoare şi pentruBSE.

   Cea mai bună metodă de răspândire a uneiboli este cu ajutorul animalelor de companie, mai ales a pisicilor vacinate. Şoareciinu mai sunt lucrativi, datorită măsurilor igienico-sanitare moderne.

   Institutul german pentrucercetarea variolei se află în München. Aici se efectuează permanent experimente pe animale şi pe oameni,sub mantia acoperitoare a „protecţiei sănătăţii”.  Din Bavaria sunt, începând cu 1978, virusuripentru vaccinuri de varicelă răspândiţi în toată Germania, camuflaţi subtermenul generic de „proiecte de cercetare”.

   Ori prinaceasta se poate ajunge treptat la apariţia unei noi epidemii, în urma căreiase pot din nou recomanda vaccinări şi vinde din nou vaccinuri. Strategiile devaccinare contra hepatitei B au fost elaborate în Bavaria. Şi tot Bavaria s-aangajat foarte activ în vaccinarea contra febrei aftoase. Industria farmaceuticăa dezvoltat strategii care au avut ca scop „prepararea” fermierilor în aşa felîncât să solicite singuri vaccianrea animalelor. În Anglia febra aftoasă a fostînscenată printr-o vaccinare. Se vorbeşte chiar despre o nouă variantă virală.O astfel de „nouă variantă” nu poate apare decât prin crearea de noi vaccinuri.Totuşi în Anglia nu au fost efectuate vaccinări după apariţia febrei aftoase,acolo fiind un lucru foarte cunoscut faptul că prin acestea de fapt epidemiaeste în continuare susţinută.

   Guvernul bavariei are datoria dea asigura protecţia populaţiei contra atacurilor teroriste cu arme biologice şide a crea strategii de apărare corespunzătoare. Dar pentru aceste strategiieste mai înainte necesară o clarificare a simtomaticii bolilor, precum şi oanaliză a măsurilor

igienico-sanitare necesare. Metodele de diagnostic au fost neglijate,deoarece prin vaccinuri bolile respective nu mai sunt recognoscibile. Mediciitrebuiesc din nou „şcoliţi“ intensiv, pentru a putea recunoaşte bolileinfecţioase. De asemenea ar trebui să ne pună pe gânduri faptul că mediciiînsuşi nu vor să se vaccineze. Ei ştiu foarte bine că prin vaccinare şi prinpermanenta „împrospătare“ a vaccinărilor, sistemul imunitar este subminat,slăbit. Pe de altă parte, cu cât mai multe vaccinări se vor efectua, cu atâtmai siguri pot fi medicii că nu vor fi niciodată şomeri! Reclamaagresivă pentru vaccinare, uneori chiar şi în WC-urile cabinetelor medicale, numai este de mult un element informativ, ci o metodă de a determina oamenii săaccepte de bună voie lezarea integrităţii corporale.

   Periodic se vorbeşte despre noiepidemii. mai corect ar fi să se vorbească despre noi epidemii provocate dearme biologice, adică vaccinurile. Pe uşile blindate ale depozitelor devaccinuri ale industriei farmaceutice se poate citi: „Atenţie, arme biologice“sau alte inscripţii asemănătoare!

   Autorităţile de resort alestatului german ştiu foarte bine că prin vaccinuri nu se obţine altceva decât onouă epidemie, premeditat creată şi răspândită. Experţii în vaccinuri lucreazăde regulă în strânsă legătură cu industria farmaceutică, adică cu locul unde seproduc vaccinurile. Dacă aceşti experţi pot fi consideraţi ca buni consilieriindependeţi, în cadrul unei acţiuni de creere şi dezvoltare a unor strategii deprotecţie a populaţiei contra armelor biologice, desigur că este un lucrudeosebit de îndoielnic. Acelaşi lucru este valabil şi pentru experţiiconcernelor farma.

   Însuşi preşedintele STIKO(comisia germană care aprobă vaccinurile şi campaniile de vaccinare), anterioractiv în cadrul OMS (Organizaţia mondială a sănătăţii) precum şi membriiacestei comisii fac doar recomandări asupra vaccinurilor, însă nu au nici o responsabilitatepentru aceste recomandări. Comisia STIKO recomandă un vaccin de îndată ceacesta este acceptat pentru piaţă, pentru „desfacere“. Iar pentru eliberareaacestor aprobări se îngrijesc tot membrii comisiei STIKO. OMS a devenit oorganizaţie economică. OMS trebuie să creeze „scopuri“ (de exemplueradicarea agenţilor patogeni) pentru a putea supravieţui, chiar şi dacă aceste„scopuri“ nu pot fi atinse. Prin vaccinuri sunt introduse în organism şisubstanţe, ca de exemplu Thiomersal, care provoacă daune sănătăţii. Şi o seriede alte substanţe, componente ale vaccinurilor şi care nu sunt declarate pot fiastfel larg răspândite în populaţie, cu scopul de a o împuţina.

   (Nota Qui bono: în original în text: „um die Bevölkerung zu reduzieren“ – adică „pentru a reduce populaţia“.)

   Prin vaccinuri nu agenţiipatogeni sunt eradicaţi sau eliminaţi, ci oamenii!

   Vă rog să verificaţi şi analizaţi, care suntmăsurile efective şi eficace pentru preîntâmpinarea răspândirii bolilorinfecţioase. Vă rog să nu vă lăsaţi orbiţi de vorbe frumoase, promisiuni şiformulări de limbaj „inspirate“. Şi Primul Ministru al landului are el însuşicopii şi nepoţi, dar ca „tată“ al landului este răspunzător pentru toţi copiidin landul Bavaria!

 

Cu stimă,
Harnack

 

Helmtrud Harnack,
Heilpraktikerin,
Nimmerfallstr. 6,
81245 München.

Doamna DoctorHarnck facereferie în prima scrisoare la o Conferinţă a Institutului Robert Koch, din caream extras citatul de mai jos.

 

Ce se îmtâmplă după unvaccin?

extras din Comunicatul Institutului Robert Koch din 02.05.2001

Citat după Dr. med. Gernot Rasch, secretarul Comisiei STIKO:

   „O persoană vaccinată  poate, în condiţii nefavorabile, să seinfecteze şi îmbolnăvească sau să facă o infecţie subclinică. În această perioadăpoate să fie purtător şi transmiţător al agentului patogen. Pe deasupra, existăboli în cazul cărora vaccinul împiedică o îmbolnăvire, dar nu poate împiedica o„colonizare“ a mucoaselor de către agentul patogen (de ex. Difetria -anti-toxina, pneumoccocii şi meningoccocii). Măsuri speciale conform IfSG (§34) sunt luate numai în cazul bolilor clinice înanumite tipuri de boli infecţioase (de ex. rujeolă, oreion, varicelă –aliniatul 1), în cazul existenţei agenţilor patogeni ai afecţiunilor intestinale(aliniatul 2) şi contra persoanelor cu care se ia contact în cazul locuiţelorîn comun(cămine, aziluri, hoteluri, etc.) în cazul anumitor afecţiuni (rujeolă,sau oerion, aliniatul 3). Excepţii pot deci Oficiile de sănătate locale, cândîn cazul prevăzut la aliniatul 3 este vorba despre persoane vaccinate.

   Pentrurubeolă şi varicelă nu sunt prevăzute excepţii nici pentru persoanelevaccinate.”

Comentariul Doamnei Harnack: „Prin vaccinare esteposibilă transmiterea agentului patogen la nevaccinaţi, iar în acest fel omuleste transformat în armă biologică!”

 

Comentariu Qui bono: Ar fi multe de comentat aşa că mai bine vă las pe Dumneavoastră să maicitiţi încă o dată cu atenţie aceste două scrisori.

   Având în vedere nivelul(poziţiile din structura statului german) la care sunt adresate acestescrisori, nu pot să cred că Doamna Harnack s-a apucat să scrie baliverne.

   Doar o singură remarcă doresc a face:deseori am citit cum că noi, nevaccinaţii, sau opozanţii vaccinării „profităm“de pe urma celor „mulţi“ care se vaccinează, şi de aceea suntem (rămânem) şinoi sănătoşi. Ei bine, Doamnelor şi Domnilor, se pare că tocmai cei vaccinaţisunt un pericol de a ne îmbolnăvi pe noi, „ne-credincioşii“.

   Pe viitor voi întreba persoanele cu care intruîn contact, dacă s-au vaccinat sau nu! Pentru că în cazul în care s-auvaccinat, va trebui să „păstrez distanţa“ pentru a-mi păstra...  sănătatea.

 

                                                                                                          Traducere : Qui bono