Nu-ţi pot spune La Mulţi Ani, bătrânăDoamnă!   Iată-ne şi în Noul An 2010. Tradiţia cere ca să ne urăm, cu această ocazie, LaMulţi Ani. Şi am făcut acest lucru cu mai toţi cunoscuţii, prietenii, rudele,dar şi cu oameni complect necunoscuţi.

   Tradiţia însă nupoate să-mi ceară să fiu ipocrit. Cum i-aş putea ura La Mulţi Ani cuiva care seaflă pe patul de moarte? Chiar şi dacă persoana respectivă, desigur, ar vrea sămai trăiască încă mulţi ani. Cum aş putea să-i urez agonizâdei medicini alopate,La Mulţi Ani?

    Şi asta nupentru că, lucru evident prin tot ce se poate citi pe acest Site, nu simpatizezabsolut de loc medicina alopat-pasteurizată. Căci sunt un tip politicos defelul meu, chiar şi cu persoanele pe care nu le agreez de loc. Ci pentrusimplul motiv că nu pot să mint. Recunosc, este un defect, de cele mai multeori. Şi chiar dacă aş putea, ar fi inutil, căci „bătrâna Doamnă” ştie şi ea căse află în agonie.

   Din ce în ce maipuţine motive de mulţumire (adică succese terapeutice), din ce în ce mai puţiniadepţi (adică pacienţi). Există câteva părţi ale „trupului în agonie” care încăfuncţionează, şi chiar bine. Medicina de urgenţă (accidentele) şi chirurgia.Dar aceste „părţi” sunt laturile „mecanice”, tehnice ale bătrânei. Atelierul dereparaţii şi intervenţii de urgenţă.

    În rest....?Pauză. Vindecarea bolilor aşa-zis infecţioase şi a afecţiunilor cronice sunt unmonumental eşec. Şi nu vreau aici să intru în amănuntele diabetului,afecţiunilor cardiace şi circulatorii, afecţiunilor virale, autoimunitarelor, hepatitelor,cancerului,  AIDS-ului, etc. etc. etc.  Nici un succes demn de consemnat. Nici măcarsuccese ne-demne de consemnat. În ciuda tehnologiei din ce în ce mai moderne,din ce în ce mai puţine rezultate pozitive. Iar numărul de bolnavi şi de boli„inventate” creşte pe an ce trece.

   Oamenii seîndreapă tot  mai des spre medicinaalternativă, sub orice formă ar fi ea, numai să fie cît mai diferită dealopatie. Iar mai nou Internetul „trezeşte” din ce în ce mai mulţi oameni.Turnul de fildeş este în pragul surpării, bătrână Doamnă!

   Colaborareaaparent fructuoasă cu „afacerea”, adică cu industria farmaceutică, se dovedeşteo simbioză malignă pentru alopatie. Şi nu va lipsi mult până când bătrânaDoamnă se va rupe de aceasta, cu un ultim spasm agonizant. Semne sunt destule,şi apar mereu mai multe. Mulţi medici îşi dau seama că situaţia este disperată,şi încearcă o ruptură de politic şi de marele capital (concernul farma). Credînsă că este prea târziu. După monumentalul chix cu gripa porcină, cine oaremai crede ce spune bătrâna Doamnă?

   Nu cred că suntmulţi medici conştienţi de gravitatea situaţiei create prin pandemia „râsului”de anul trecut. Să ne ferească Dumnezeu în viitor, ca nu cumva să avem chiar dea face cu o pandemie reală! Lumea nu va mai crede, va considera că este iar ocacialma ca cea cu gripa aviară, cu gripa porcină, cu gripa.... Ce animalurmează, stimată Doamnă?

   Sunteţi oareconştientă de gravitatea situaţiei, Doamnă? Nu vă mai crede nimeni, şi asta arputea avea consecinţe tragice, tocmai pentru „umanitatea” pe care prinjurământul depus la intrarea în rândul „Frăţiei” medicale, v-aţi obligat să oslujiţi. S-ar putea ca vreodată, cândva, chiar să avem de a face cu o pandemiereală! Şi poată că atunci veţi fi întradevăr corecţi şi grijulii cu umanitatea,dar oare ea vă va mai asculta, după câte minciuni i-aţi turnat până acuma?

   Stimată alopată Doamnă,consideraţi că vă onorează colaborarea obedientă cu industria farmaceutică?  

   La modulgeneral, diferenţa dintre Dumneavoastră (medicina alopată) şi restul lumii(Medicina integrală) este una de cauzalitate. În timp ce Dvs. consideraţă că alţiisunt de vină (factorul extern invadator, deci microbii,  germenii, bacteriile, virusurile, sau chiarfactorul genetic mai nou), tînăra Doamnă „alternativă”, aşa cum vă place,în  derâdere, să o numiţi, consideră căsuntem singuri răspunzători pentru starea noastră. De sănătate, deci de Bine.

   Iar noi,publicul (pacienţii) am făcut greşeala de a cade în capcana comodităţii, căcieste mai convenabil să considerăm că altcineva este de vină, decît să căutămvina în noi înşine, în modul nostru de viaţă şi implicit, să ne schimbămobiceiurile păguboase.

   Treptat, încetdar sigur, începem să ne schimbăm optica, punctul de vedere, noi ăştia din„public”. Treptat, începem să  înţelegemcă „alternativă” nu este tânăra Doamnă, căci nu are la ce să fie alternativă.Treptat începem să devenim conştienţi de rolul pe care îl joacă mediulînconjurător asupra noastră, şi mai ales rolul pe care-l jucăm noi asupra lui.Simţim deja de o bună bucată de vreme nevoia de schimbare.

   Nevoie pe care orefuzaţi cu încăpăţânare sinucigaşă, bătrână Doamnă. De aceea nu vă pot spuneLa Mulţi Ani, căci nu doriţi schimbarea, şi în consecinţă refuzaţi Noul (să-izicem, pentru moment „An”). Întotdeauna atunci când ceva nu se potriveşte cu„dogma” din mintea Dumneavoastră, Doamnă, ori vă faceţi că acest „ceva” nuexistă, ori daţi din umeri şi treceţi mai departe, ori vă bateţi joc. Remisiaspontană a cancerului? Nu ştiu, nu cunosc, şarlatanie. Oare?

   Aţi pus la punctun sistem, după părerea mea, diabolic, de formare a ajutoarelor de care aveţinevoie, medicii. Şi mă refer aici la sistemul de învăţământ medical. Studentulla medicină, şi acest lucru este valabil în 99% din cazuri, trebuie să înveţeca un papagal, grămezi interminabile de mici dogme (simptomatica bolilor) şiliste inderminabile de chimicale (farmaceutică şi medicamentaţie). Gîndireacreativă nu are ce căuta în Facultatea de medicină! Fizică cuantică, la ce bun!Chimie (şi deci implicit biochimie) cît mai puţin cu putinţă, că de asta seocupă băieţii de la concernele farma.

   Bătrână Doamnă,aşa poate fi medic oricine! Se ia analiza de sânge a bolnavului, se citesc şiselectează valorile abnorme, se ia cartea cu simptome şi valori de laborator,se constată în care „şoşon” întră pacientul (ca-n povestea cu Cenuşăreasa), dupăcare se ia lista cu medicamente şi se citeşte pe acolo care medicamente sepotrivesc „şoşonului” respectiv. De unde ştiţi că această „cremă de ghete” estebună pentru un şoşon sau altul. Păi nu ştiţi, dar aşa v-a spus industriafarmaceutică. Pe bază de încredere şi prietenie, nu?

   O relaţie umanăcu pacientul? Dar la ce ar fi bună o astfel de relaţie? De mult prea mult timp,şi mult prea des, relaţia cu pacientul este una pe bază de „PLIC”. Şi mai alespe baza conţinutului din PLIC. Oare aşa trebuie să înţelegem „grija faţă de umanitate”?(Citat din jurământul depus de medic la „omologarea” sa ca şi devotat slujbaşal „Făţiei medicale”: „Ma angajez solemn să-mi consacru viaţa în slujba umanităţii.”) Caşi grija ţăranului faţă de vaca de muls, care dă lapte, nu?

   Sunt unii răuvoitorişi aruncă cu noroi în Dumneavoastră, bătrână Doamnă? Aşa vi se pare? Darascunderea adevărului nu înseamnă în ultimă instanţă, o MINCIUNĂ? Ştiţi de multtimp deja, că microbii, germenii, agenţii patogeni, apar „la faţa locului” abeadupă ce în organism s-a declanşat „de facto” o stare de boală (simpaticotonie).Abea după acest moment, pe acest mediu nutritiv deja existent, în a doua fază(vegatonie) apar germenii! Acţionând împotriva lor şi a simptomelor provocatede aceştia, NU ACŢIONAŢI ÎMPOTRIVA BOLII, CI A PACIENTULUI!

   Şiţi deja demult (căci dacă nu ştiţi încă, mă întreb cu ce drept vă „băgaţi în viaţaoamenilor?”) că, dovedit în condiţii de laborator, un pneumococcus poate fitransformat într-un streptococcus sau stafilococcus, doar prin schimbareamediului său nutritiv!

   Ştiţi desigur demult timp că antibioticele sunt exact ceea ce se numesc, subsanţe „contravieţii”! Folosirea unui antibiotic în mod excepţional, când este vorba înprimul rînd de a salva, de urgenţă, viaţa unui om, este un lucru, iaradministrarea lor frecventă şi haotică, începînd cu copii sugari, este ceva...„împotriva vieţii”. Nemai vorbind de faptul că a introduce anumite substanţeantibiotice în vaccinuri, deci în oameni care la momentul vaccinării nu suntbolnavi, nu se justifică sub nici o formă. Decât poate prin idee (făţarnică şichiar criminală, aş putea spune) că făcându-i unuia aşa ceva, mai devreme saumai târziu, îl câştig drept pacient permanent (plătitor).

   Aţi încercat,Doamnă, prin declaraţii de război caraghioase, trâmbiţate politic şi mediatic,decenii

de-a rîndul, să învingeţi cancerul. Mai întâi princăutarea iraţională a unui virus patogen (aiureală care se mai practică şiastăzi, vezi papilloma uman sau mai nou virusul cancerului la prostată),ulterior prin căutarea „malformaţiilor” genetice care duc la apariţiacancerului! Şi aţi terapiat malformaţiile genetice prin chemoterapii? Trebuiesă fii nebun să-ţi închipui că poţi vindeca o boală prin „distrugerea”sistemului imunitar, a singurei linii naturale, fireşti, de protecţie pe carecorpul uman o are la dispoziţie.

   Dar în fond, nueste de mirare, căci un sinucigaş ca Dumneavoastră, bătrână Doamnă, nu poateavea decât soluţii sinucigaşe.

           Problemaeste că ne-am cam săturat să ne lăsăm sinucişi de Dvs!

   Când nu au maifost fonduri pentru căutarea în van a virusului cancerului, aţi inventat, cuajutorul „băieţilor cu ochi albaştrii de la Securitate(a) virologică”, aţidescoperit noi boli, groaznice, mortale. AIDS, care va înjumătăţi populaţiaglobului. Afica va rămîne fără locuitori (şi astăzi avem rata de creştere apopulaţiei cea mai mare exact în „depopulata” Africă). Hepatita C şi alteafecţiuni virale provocate de virusuri nevăzute de nimeni, sindromuri,sindroame şi sindromuleţe de tot felul. Şi pentru fiecare, desigur, cîte oterapie standard adecvată şi aprobată de concernele farma. Terapii echivalentefrecţiei aplicate unui picior de lemn! Dacă bolile vechi, datorită condiţiilorde igienă, nutriţie şi trai moderne, nu mai apar ca pe vremuri, atunci ce săfacem ca să ne justificăm existenţa şi PLICUL? Inventăm altele noi. Tot noi! Şitot pe noi?

   O, da, desigurcă vă îngrijorează „umanitatea” din noi. Aşa că ne puneţi la dispoziţievaccinuri, ca să... „rămânem sănătoşi”? Căci iată, vine apocalipsagripei aviare călare pe gripa porcină. Sunteţi în mare pericol, oameni buni.V-o spunem tot noi de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii!

   Aşa că, vreţi-nuvreţi, treceţi obligatoriu la „tras ţepe”. Pentru că aşa vrem noi! Şi după aia,plini de aluminiumuri şi mer-cururi, o să veniţi tot la noi, cu lacrimi înochi, rugându-ne să vă salvăm, să vă scriem ceva „boabe”, ca să fiţi iarăşicapabili de a lua noi ţepe.

    Şi pentru aşaceva să vă urez La Mulţi Ani! Oi fi eu băiat politicos, dar nici chiar aşa,stimată Doamnă alopat-pasteurizată! Mie unuia îmi ajunge cîte ţepe mi-ai dat.Cine nu-i încă sătul, n-are decît să vă caute acolo, pe patul de agonie, undeîncă vă mai aflaţi. Întrebarea este, pentru cât timp încă?

    Este statisticconfirmat faptul că durata medie de viaţă este în legătură invers proporţională cunumărul de vizite făcute medicului alopat. Cu cât mai multe vizite făcute, cuatât mai mică este durată vieţii pacientului.

    Mă abţin să maipun aici întrebarea lui Qui bono, căci o să am timp tot acest  Nou An 2010 să v-o pun, Doamnă. Pe cât deîncăpăţânată sunteţi, nu cred că agonia va fi scurtă. Dar va avea acelaşifinal, ca al oricărei agonii. Aştept!

 Aşa că La Mulţi Ani, oameni buni, şi aveţigrije să rămâneţi sănătoşi, căci doar de voi depinde.

    Ah, da, şi nuserbaţi prea zgomotos Noul An! Aveţi un pic de respect, căci...

     BĂTRÂNA DOAMNĂAGONIZEAZĂ!

                                                                                                          Quibono