Ce bine desenează medicii!

Întrebări despre AIDSŞtiaţi că…..

- în multe ţări europene, dacă veţi dori să vă faceţi untest HIV, veţi fi imediat întrebat ce motive aveţi pentru această cerere,deoarece „indicaţiile“ sunt ca pentru persoanele care aparţin aşa-ziselor grupede risc, testului să fie făcut la un grad de sensibilitate mai mare, fapt careşi duce la probabilitatea mai mare a unui răspuns pozitiv ?

- în marea majoritate a laboratoarelor, laboranţii primescindicaţia ca să considere ca fiind o greşeală un rezultat pozitiv la probelefacute donaţiilor de sânge sau la analiza sângelui persoanelor care aparţingrupelor „fără risc“ (persoane căsătorite, preoţi, etc.)?

- Ministerul sănătăţii din Germania, la cerereaParlamentului german din 1996, a răspuns că, din motive tehnice,  nici un cercetător sau om de ştiinţă nu aputut certifica existenţei virusului HIV în sângele uman? (Az: 321-1021 A-4/96)

- că substanţa Amylnitrit (aşa zişii Poppers) este cunoscutade decenii ca fiind un factor de provocare a cancerului (Kaposi-sarcom)?Această formă de cancer a fost depistată la primii pacienţi AIDS din LosAngeles, care aparţineau scenei Guy-homosexuali şi care erau principaliiconsumatori de Poppers. Aici o mică lămurire: Poppers sunt denumite acelesubstante care provoacă o relaxare musculară puternică, element important inrelaţiile homosexuale, pentru că prin aceste substanţe se obţine şi o puternicărelaxare a muschiului anal.

- şi în legătură cu cele de mai sus, stiaţi că mai este încăîn viaţă una dintre persoanele care în 1981 a fost depistată printre primele înLos Angeles ca fiind HIV-pozitiv?

- din punct devedere al medicinei şcolastice, este posibil ca şi persoanele HIV-negative săfie definite ca fiind bolnave de AIDS?

- testulanticorpi HIV are reacţii de încrucişare cu alţi 60 de factori patogeni, faptcare poate duce la un rezultat pozitiv fals?

- existenţavirusului HIV nu a fost nici până în ziua de astăzi confirmată ştiinţific ?

- nici pînă înziua de astăzi nu există nici o fotografie a virusului HI, făcută cu vreunmicroscop electronic? (Atenţie, toate ilustraţiile din reviste si Site-urimedicale sunt “făcături” foarte frumos colorate, dar poate nu ştiaţi că lamicroscopul electronic nu se pot face decât fotografii alb-negru).

- nici până înziua de azi virusul HI nu a fost analizat din punct de vedere genetic, astfelîncât nici eventualele “fotografii” nu pot certifica obiectul fotografiat cafiind eventual un virus HI ?

- nici uncercetător nu a reuşit încă să descrie şi reconstituie proteinele virusului,deşi aceasta este una din condiţiile esenţiale care se cer pentru certificareaexistenţei unui virus şi deasemenea pentru crearea unui test anticorpi ?

- datorităacestor fapte obiective nu există încă nici un test anticorpi funcţionalspecific pentru HIV ?

- două treimidintre toate testele anticorpi HIV care au existat până acum pe piaţă au fostretrase “pe tăcute” din circulaţie datorită ineficienţei lor, iar atât opiniapublică cât şi persoanele declarate HIV-pozitive ca urmare a acestor teste nuau fost nicidată informate asupra acestor fapte şi nu nici nu au fost chematepentru a li se face o nouă testare?

- testulWestern-Blot (testul de confirmare) este în Anglia interzis ca urmare afaptului că marja de aproximare este intolerabil de mare, deci nu este exact?

- diferiteleteste ELISA (teste anticorpi – deci teste de căutare) nu sunt nu sunt la felcalibrate in diferitele laboratoare ale uneia şi aceleiaşi ţări, şi că acestfapt duce la situaţii hilare în care aceeaşi probă de sânge apare la unlaborator ca fiind pozitivă iar la altul ca fiind negativă ?

- la trimeleteste efectuate de Gallo “geniul” care a susţinut cum că ar fi descoperit HIV,procentual circa 30% din populaţia USA a fost găsită pozitiv, deoarece aproapetoţi oamenii au în sânge anticorpi care reacţionează pozitiv chiar şi laactualele teste HIV?

- testul prin carese încearcă stabilirea încărcăturii virale, PCR (Polymerase-Chain-Reaction), nueste potrivit pentru a dovada unei încărcături virale, conform declaraţiilorcreatorului acestui test, Kary Mullis (care a primit chiar şi Premiul Nobelpentru acest test) ?

- în cuvântul săude mulţumire pentru acordarea Premiului Nobel, Kary Mullis a subliniatineficienţa acestui test pentru stabilirea încărcăturii virale, iar declaraţiasa nu a apărut niciodată în presă în formă complectă ?

- doar în 40%dintre cazuri, testele anticorpi si cele PCR dau de două ori acelaşi rezultatpentru o singură probă de sânge, în timp ce în 60% dintre cazuri rezultatele nucoincid ?

 

În privinţaafirmaţiilor de mai sus, vă recomand - în cazul în care aveţi suficientecunoştinţe de engleză, franceză sau germană - un documentar care a fost decâţiva ani buni difuzat pe canalul de televiziune germano-francez  ARTE, în careîi puteţi vedea şi asculta atît pe Karry Mullis cât şi pe Peter Duesburg,„desoperitorul” retro-virusurilor, făcând o serie de afirmaţii  ... cel puţin ciudate, dacă ne gândim la ceea ce răspândeşte mass-media asupra temei HIV-AIDS!

http://de.youtube.com/watch?v=TjzNzv8Plj0

De altminteri estede ajuns să căutaţi un pic in youtube sau google-video şi veţi găsi zeci defilme documentare, fondate ştiinţific, realizate cu concursul oamenilor de ştiinţă, care contestă existenta HIV.

 

Dar să mergem maideparte cu al nostru ... ştiaţi că:

- în USA şi Angliacontroversa asupra HIV este veche şi în prezent există chiar reviste care aducîn permanenţă dovezi noi asupra „Minciunii medicale a secolului” (vezi revistabritanica „CONTINUUM”).

- în multe ţări,printre care şi ţări dezvoltate europene, cum ar fi Germania, în presă nu aparniciodată articole critice la adresa „teoriei standard HIV”, unele redacţiiinterzicând explicit difuzarea unor astfel de articole ?

- absolut toatemedicamentele convenţionale contra AIDS sunt toxice, chiar otrăvitoare şi căele provoacă efecte secundare periculoase şi care pe deasupra, fapt foartesemnificativ, se aseamană cu simptomele AIDS ?

- în 1964medicamentul „AZT/Retrovir” nu a fost omologat pentru administrare umană,datorită faptului că în studiile pe animale a dovedit o foarte mare toxicitate?Cu toate aceste şi până în ziua de azi acest medicament este parte componentă aterapiilor convenţionale HIV şi AIDS !

- medicamentul demai sus, AZT/Retrovir a fost conceput iniţial contra leucemiei, cu scopul de aopri creşerea necontrolată a celulelor albe, iar astăzi este folosit în terapiaHIV, unde este evident că pacientul infectat HIV are sistemul imun deja afectatşi în consecinţă oricum mult prea puţine celule albe (T4) ? (Mie personal mi separe ideea asta ori culmea imbecilităţii, ori o intenţie criminală premeditată.)

- medicamentele AIDS convenţionale nu îndeplinesc înmod normale condiţiile pentru a fi comercializate conform legislaţiilor învigoare (de exemplu conform paragrafului 63 din Legea medicamentelor înGermania) şi că astfel ele sunt comercializate ILEGAL ?

- studiul americanpe care se bazează AZT/Retrovir a fost calificat de autorităţile germane cafiind deficitar, dar cu toate acestea acest studiu stă şi astăzi la bazanormelor pentru aprobarea unor astfel de medicamente în Germania?

- aproape 100%dintre persoanele aşa-numite „pozitive de lungă durată” (deci care macabruspus, deşi sunt HIV-pozitiv, se încăpăţânează să nu moară) nu au luat niciodatămedicamente sau terapie convenţională contra AIDS ?

- antibioticul„Baktrum” (Cotrimoxazol) datorită înaltei sale toxicităţi nu trebuie să fieadministrat mai mult de 14 zile (provoacă grave daune sângelui) şi totuşi înterapia HIV-pozitivilor este folosit ani de zile cu scop „profilactic” ?

- organizaţiilepentru ajutorare a bolnavilor AIDS precum şi Forumurile respective (ca de altfel toate Forumurile care funcţionează în diferite direcţii patogene) suntfinanţate cu ajutorul donaţiilor din partea concernelor farmaceutice? Evidentcu scop de manipulare şi nicidecum de eradicare a bolii.

- cifrele oficialeprezentate de Organizaţia mondială a sănătăţii asupra AIDS in Africa se bazeazădoar pe „estimări”, deoarece în Africa nu se efectuează teste anti-corpi caresă conducă la certificarea infectării HIV ?

- fiecare medicdin Africa primeşte o anumită sumă de bani (bonitate) pentru fiecare caz deAIDS raportat Organizaţiei mondiale a sănătăţii, iar diagnosticul este pus „dinochi” caci (vezi mai sus) nu se efectuează teste anti-corpi în Africa?Lucrativă afacere pentru unii, nu? Qui bono?

- de exempluanemia, persoanele subponderale, diareea prelungită sau tusea uscată cusimptome de TBC conduc în Africa la diagnoza AIDS?

- sarcoma Karposinu este considerată pentru Africa a aparţine simptomatologiei AIDS, în timp ceîn Europa duce la o diagnozare AIDS pozitiv, chiar dacă testele dau rezultatenegative?

- toateafecţiunile definite ca fiind „AIDS” sunt de fapt boli cunoscute de foartemultă vreme?

- decidiagnosticul de laborator „HIV-pozitiv” nu înseamnă nicidecum o „condamnare lamoarte” ?

- deşi mii de anioamenii au crezut că pământul este un disc, totuşi el era chiar şi în acelevremuri un glob ?

 

Apropos, să nuuit, cam la fel stau lucrurile şi în cazul virusul hepatitei C, tot unretro-virus, tot de nedescoperit, tot terapiat cu imuno-supresoare, tot o„descoperire” senzaţională a concernelor farmaceutice americane. 

Acuma, oamenibuni, mai înţelegeţi ceva din toate astea ?

Sau poate abeaacuma începeţi să înţelegeţi ?

                                                                                                        Qui bono?