Minciuna secolului (trecut, prezent şi viitor)

- Scrisoarea adresată revistei “Science”de către 37 de medici,  
  profesorişi cercetători renumiţi. (11.10.2009)


Făptaşul Robert Gallo

Scrisoarea adresată revistei “Science”de către 37 de medici, profesorişi cercetători renumiţi.

 

Science/AAAS

1200 New York Avenue NW

Washington, DC, 20005

+1-202-326-6400                                     

                                           1 Decembrie,2008

 

Către: Bruce Alberts, Editor in Chief, Science:

 

La data de 4 Mai 1984 jurnalul Dumneavoastră a publicat patru documenteale unui grup de cercetare condus de Dr.Robert Gallo. Văscriem pentru a ne exprima ingrijorarea în privinţa integrităţii şiveridicităţii documentului principal (dintre cele patru) al cărui autorprincipal este Dr. Mikulas Popovic.[1] Celelalte trei documente ne provoacă deasemenea îngrijorare deoarece ele se bazează pe concluziile documentuluiprincipal.[2][3][4]

   La începutul anilor 90, maimulte rapoarte foarte critice la adresa acestor documente au fost realizate caurmare a comisiilor guvernamentale de anchetă care lucrează sub supraveghereaoamenilor de ştiinţă nominalizaţi de către Academia Naţională de Ţtiinţă a USAşi de Institutul de Medicină. Oficiul pentru cercetarea integrităţii de laDepartamentul de sănătate şi servicii umane al USA a concluzionat că documentulprincipal conţinea “declaraţii false şi eronate”, şi că “ORI - Office of ResearchIntegrity-considera că înregistrarea neatentă şi eronată a cercetărilor...reflectă un management iresponsabil al laboratorului, care a afectat permanentposibilitatea de a reface paşii întreprinşi în cercetarea respectivă”.[5]

   În continuare, un subcomitetpentru investigaţii şi supraveghere al Congresului american, condus de John D.Dingell din Michigan a întocmit un raport care conţine critici sarcastice laadresa documentelor respective.[6] În ciuda faptului că toate aceste critici aufost publicate, articolele respectivepublicate în jurnalul Dumneavoastră  au rămas «ne-corectate» şi continuă să fieparte a documentaţiei ştiinţifice.

   Intervenţia noastră de astăzise justifică prin revelaţiile recente a unui număr uimitor de mare de ştersăturişi corecturi (neraportate anterior) aduse de Dr. Robert Gallo documentuluiprincipal. O serie de documente originale care provinde la Laboratorul lui Gallo, şi care nu de multă vreme au fost făcute publice,au fost abea de curând complect analizate. Printre aceste documente se numărăşi originalul dactilografiat al lucrării Dr. Popovic, care conţine modificărilemanuscrise ale lui Gallo.[7] Acest document dactilografiat constituie dovadaprincipală în investigaţiile descrise mai sus, dovadă care stabileşte clar căGallo a ascuns faptul că în Laboratorul lui fusese folosită o cultură celulară(cunoscută sub prescurtarea LAV) pe care de fapt o primise de la InstitutulPasteur. Acest prim document certifică faptul că Popovic a desfăşuratrespectivele experimente, în timp ce Gallo se alfa în Europa, iar laîntoarcerea sa, acesta a modificat documentul prin note scrise de mână, cucâteva zile înainte de a fi inserat în jurnalul «Science» din 30 Martie1984 !!!

   Conform concluziilor investigaţieiORI, «Dr. Gallo a rescris de mai multe ori manuscrisul pentru ceea ce avea sădevină mai târziu un important document al LTCB (laboratorul lui Gallo de laNational Cancer Institute).[5]

   Acest document constituie de faptşi argumentul pentru care premiul Nobel pentru medicină pe 2008 pentrudescoperirea HIVm, a fost atribuit Dr. Luc Montagnier şi Dr. FrancoiseBarré-Sinoussi, dovedindu-se astfel că mostra de cultură celulară LAV pe care alucrat Popovic provenea din laboratoarele Institutului Pasteur, ca urmare acercetărilor efectuate de cei doi francezi. Îndocumentul original al lui Popovic, acesta recunoaşte că a lucrat cu o mostrăLAV franceză, dar Gallo a şters această menţiune, ascunzând folosirea mostreiLAV.

   Oricum, ceea ce nu s-amenţionat până acum este faptul că în pagina a treia a sus-numitului documentGallo a şters remarca ambiguă a lui Popovic cum că: “În ciuda intenseloreforturi de cercetare, agentul patogen al AIDS nu a putut fi identificat”, şi aînlocuit-o în documentul publicat cu afirmaţia total opusă conform căreia “înurma cercetărilor şi constatărilor acestora se pare că un retrovirus dinfamilia HTLV este agentul etiologic al AIDS.”

   Este clar că întregul documentoriginal al lui Popovic este consecvent cu afirmaţia precum că agentul patogenpentru AIDS nu fusese găsit, în ciuda faptului că se folosise cultura celularăLAV franceză. Concluzia lui Popovic era că această cultură proba doar posibilitateaefectuării unor studii detaliate. Mai mult de atâta, Popovic recunoştea că nuputuse găsi! Nicăieri în acest document Popovic nu susţine că ar fi adus probacă un anumit virus cauzează AIDS, şi este astăzi evident că Gallo a ştersaceste concluzii ale lui Popovic.

 (Această menţiune a lui Popovic,care a analizat direct, la prima mână, linia celulară sau mostra luiMontagnier, este un semn de întrebare major care se ridică asupra veridicităţiiteoriei HIV=AIDS, dar despre aceasta mai târziu când ne vom ocupa deMontagnier.)

   Suntem uimiţi să descoperimdeabea acuma aceste modificări nesemnalate, într-un document foarte important. Dinpăcate în trecut atenţia în legătură cu acest document se focalizase asupraproblemei provenienţei respectivei culturi celulare, de la Institutul Pasteursau descoperită de Robert Gallo. Până nu de mult s-a dat atenţie (în legăturăcu acest document) doar faptului că Gallo a ascuns provenienţa culturii, decipractic a furat cultura celulară LAV de la francezi. Celălalt aspect, anumedacă acestă cultură (indiferent de unde provenea ea) demonstra sau nu existanţaunui retrovirus HIV cuzator al AIDS, ei bine, acest aspect a fost până înprezent ignorat.

   În legătură cu aceste întrebăriexistă încă o întreagă serie de documente care merită atenţie. Unul dintre acesteaeste scrisoarea Doctorului Matthew A. Gonda, şeful laboratorului de microscopieelectronică de la National Cancer Institute, adresată lui Popovic, în copietrimisă şi lui Gallo, cu patru zile înainte de apariţia articolului lui Gallodin “Science”.[8]

   În această scrisoare, Gonda sereferă la probele trimise lui, dat fiind faptul că “Dr. Gallo dorea acestefotografii pentru publicare deoarece conţineau HTLV.” Constatarea lui Gondaeste că: “ Cred că niciuna dintre paticulele fotografiate nu este nici HTLV-1, şinici 2 sau 3.”  Conform lui Gonda, oprobă conţine fragmente celulare, iar cealaltă nu conţine particule care să fiede mărimea unor retrovirusuri. În ciudadeclaraţiei-mărturie a lui Gonda, “Science” a publicat pe 4 Mai 1984 documentulatribut lui Gallo et al. Cu microfotografiile efectuate de Gonda, descriindu-leca fiind fără echivoc HTLV-3.

   Într-o altă scrisoarea a lui Gallocare datează cu o zi înainte de publicarea materialului său în «Science», Galloconstată că: «Celule proaspete (de la pacienţii AIDS) care să «exprime» virusulse pot găsi extrem de rar... de aceea se pare că este nevoie de a crea culturicelulare pentru a induce virusul». Aceastădeclaraţie sugerează clar posibilitatea ca Gallo să fi lucrat cu artefacte delaborator.[9]

   În anexă la această scrisoaream inserat copii ale acestor documente precum şi link-uri spre alte asemeneadocumente în Internet. Deficienţele foarte serioase care apar în pregătireaacestui prim articol din revista Dumneavoastră în 1984 ne determină să văsolicităm reconsiderarea materialului respectiv. Apare evident că importanteconstatări experimentale au fost omise. Solicităm de asemenea ca şi celelaltetrei documente publicate la aceaşi dată să fie şi ele reconsiderate, deoareceele depind direct de acurateţea documentului principal.

   Pentru ca articoleleştiinţifice să fie solide şi să se bucure de încredere, este absolut necesar caacele lucrări defectuase sau falsificate să fie retrase din publicaţie.Deoarece deja există o mare cantitate de documente, devenite publice, careatestă faptul că Dr. Robert Gallo a tras concluziile false sau a falsificatdatele cercetărilor, este absolut necesar ca articolele respective publicate săfie retrase, pentru a menţine credibilitatea jurnalului “Science”.

   Cercetările şi cercetătorii dinviitor trebuie să ştie că nu se pot baza pe lucrările publicare de Gallo,respectiv, mai ales, pe concluziile în legătură cu HIV şi AIDS pe care acestale publică în jurnalul Dumneavoastră. Astfel se va oferi posibilitatea tuturorcelor care au publicat lucrări care plecau de la premizele puse de Gallo voravea posibilitatea să îşi revizuiească concluziile trecute, care, bazându-se peparadigma HIV=AIDS a lui Gallo, erau din capul locului deformate.

 

Cu respect,

(urmează lista celor 37 de semnatari)

Mohammed A. Al-Bayati, PhD, DABT, DABVT. Toxicologist &Pathologist, Toxi-Health

International, Dixon, CA.

David A. Ballok, PhD, Department of Surgery, Division of Neurosurgery and Neurosciences, McMaster University, Canada.

Henry H. Bauer, PhD, Dean Emeritusof Arts & Sciences, Professor Emeritus of Chemistry & Science Studies, Virginia Polytechnic Institute & State University.

André-Pierre Benguerel, PhD, Professor Emeritus, University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Terry Bennett, MD, MPH.

Harvey Bialy, PhD, founding scientific editorof Nature Biotechnology, author of Oncogenes, Aneuploidy and AIDS: A Scientific Life & Times of Peter H. Duesberg.

Christopher Black, Barrister, International Criminal Lawyer, Lead Counsel, Rwanda War Crimes Tribunal.

Kelly Brennan-Jones, PhD, Associate Professor of Psychology, SUNY Brockport, New York, USA.

Darin Brown, PhD, Mathematics.

Gordon Burns, PhD, Professor of CancerResearch, The University of Newcastle, Australia.

Jennifer L. Craig, BSN, MA, PhD.

Etienne de Harven, MD, ProfessorEmeritus, University of Toronto.

Andrea G. Drusini, MD, PhD, Medical Anthropologist, Professor of Anthropology, Department of Medico-Diagnostic Sciences and Special Therapies, University of Padova, Italy.

Charles Geshekter, PhD, Professor Emeritus of History, Chair, History of Science Section, AAAS/Pacific Division (1990-95) California State University, Chico.

Roberto Giraldo, MD, Specialist ininternal medicine, infectious and tropical diseases. Member of the Department of Integral Psychosomatic Medicine, International Society of Analytical Trilogy,

São Paulo, Brazil.

Pablo L. E. Idahosa, PhD, Professor, Social Science Program Director, African Studies Graduate Program, International Development Studies Founders College, York University, Canada.

Matt Irwin, MD, MSW, Private practice, Alexandria, Virginia.

Joel M. Kauffman, Professor ofChemistry Emeritus, University of the Sciences in Philadelphia, Medical Writer.

Claus Koehnlein, MD, Specialist ininternal medicine, Dept. of Oncology, Univ. of Kiel, Germany (1983 -1993). Since 1993, in private practice increasingly treating HIV-positive people who decline antiviral drugs. Member of South Africa Presidential AIDS Advisory Panel.

• Hans J. Kugler, PhD, President, International Academy of Anti-Aging Medicine.

Helen Lauer, PhD, Associate Professor, Philosophy Department Head, University of Ghana.

Herbert G. Lebherz, PhD, Professor ofChemistry and Biochemistry (Emeritus). San Diego State University, USA.

• Stoffer Loman, BSc,MSc, PhD.

Ahmed Makata, Dip (clin medicine–TZ), MD (USSR), certificate (Tropical pathology–Japan), PhD (Path–Japan), DFM (Path–RCPA– Australia), Forensic Consultant, Histopathologist, Head of Forensic Unit, Ministry of Health, Tanzania.

Andrew Maniotis, PhD, University of Illinois at Chicago.

Jonas Moses, PhD, PA, Former US Armyclinician (in Ophthalmology), cancer biologist in the Dept. of Pathology, Univ. of Illinois – Chicago (2002-2007) and consulting cell and tissue engineer.

Paul Olisa Adaka Ojeih, PhD, MD, Medical Director, Iris Medical Foundation, Lagos, Nigeria.

Nikitah Okembe-RA Imani, Associate Professor of Sociology and African Studies, James Madison University.

• Philippe Packard, PhD, MPH.

David Rasnick,PhD, Biochemist, Protease Inhibitor Developer, Chief Scientific Officer, Chromosome Diagnostics, LLC.

Prof. Dr. med. Jochen Schaefer, Director, International Institute for Theoretical Cardiology, Kiel, Germany.

Hugo Stenström, MD, Senior interventional radiologist, Department of Radiology, Linkoping University Hospital, Sweden.

Gordon T. Stewart, MD. EmeritusProfessor of Public Health, University of Glasgow, and consultant physician (epidemiology and preventive medicine), NHS, UK. Former consultant to New York City, WHO and to other health authorities in Europe, North America, Africa and Asia on AIDS and related matters. Emeritus Fellow, Infectious Diseases Society of America and former member of the editorial board of the Journal of Infectious Diseases.

Roberto P. Stock, PhD. Research Scientist Instituto de Biotecnologia – UNAM, Mexico.

Jean Umber, Professeur agrégé (OrganicChemistry), Académie de Nancy-Metz, Lorraine, France.

Rudolf Werner, Professor, Dept. of Biochemistry& Molecular Biology Univ. of Miami School of Medicine.

Chun Xu, MD, PhD, VP Global Clinical Services, Venturepharm Lab. Beijing, China.

Referinţe:

[1] Popovic M et al. Detection, Isolation,and Continuous Production of Cytopathic Retroviruses (HTLV-III) from Patients with AIDS and Pre-AIDS. Science. 1984 May 4; 224: 497-500.

[2] Sarngadharan MG et al. Antibodies Reactive with Human TLymphotropic Retroviruses (HTLV-III in the Serum of Patients with AIDS). Science. 1984 May 4; 224: 506-8.

[3] Gallo RC et al. Frequent Detection and Isolation of Cytopathic Retroviruses (HTLV-III) from Patients with AIDS and at Risk for AIDS. Science. 1984 May 4; 224: 500-3.

[4] Schüpbach J et al. Serological Analysis of a Subgroup of HumanTLymphotropic Retroviruses (HTLV-III) Associated with AIDS. Science. 1984 May 4; 224: 503-505.

[5] ""Offer of Proof", Office of Research Integrity, USDepartment of Health and Human Services, 1993.

http://sciencefictions.net/pdfdocs/ori_op_part1.pdf,

http://sciencefictions.net/pdfdocs/ori_op_part2.pdf,

http://sciencefictions.net/pdfdocs/ori_op_part3.pdf,

http://sciencefictions.net/pdfdocs/ori_op_part4.pdf

[6] Staff Report. Subcommittee on Oversight and Investigations. Dingell Committee on Energy and Commerce, House of Representatives. 1994. Archived at: http://healtoronto.com/gallodocs.html

[7] Draft of M. Popovic's May 4 1984 Science

article. http://sciencefictions.net/pdfdocs/draft_of_m_popovic_05.04.84_sc ience_article_undated.pdf

[8] Letter from Dr. M. Gonda to Dr. M. Popovic (cc R. Gallo). 1984 Mar

26. http://sciencefictions.net/pdfdocs/Letter_from_M_Gonda_to_M_Popovi

c_03.26.84.pdf

[9] Gallo RC. Letter to Jun Minowada, MD. PersonalCorrespondence. 1984 Mar 29.

http://sciencefictions.net/pdfdocs/Letter_from_R_Gallo_to_J_Minowada_0

3.29.84.pdf

 

Comentariul Qui bono:

1-      Această scrisoare dovedeşte fărăputinţă de tăgadă, că Dr. Robert Gallo se face vinovat 

      de furt, plagiat intelectual, falsificare de documente,minciună şi escrocherie!

2-      Această scrisoare mai dovedeşte un altfapt extrem de important, şi anume că Luc

      Montagnier şi Francoise Barré-Sinoussi, cel puţin înfaza iniţială, NU DESCOPERISERĂ

      NICI UN FEL DE VIRUS. Toată construcţia HIV=AIDS esteartificială şi falsă! Despre

      Montagnier urmează să ne referim mai pe larg în viitorul apropiat.

3-      Chiar poate crede cineva că 37 deprofesori, medici, cercetători renumiţi (am marcat cu

      roşu numele cele mai cunoscute) au înebunit deodatăcu toţii şi se apucă să semneze

      scrisori mincinoase? Să fim serioşi, domnilor! Numai în organizaţiaamericană

      RethinkingAIDS sunt afiliaţi peste 2.500 de medici şi specialişti din toată lumea! Chiaror fi

      cu toţii nebuni?

4-      Este evident că există AIDS ca afecţiunea sistemului imunitar, iar acest lucru nu este

      contestat de nimeni, cu atât mai puţin de noi peacest Site. La fel cum există o inflamaţie

      (afecţiune) a ficatului denumită generic Hepatită, lucru iarăşide necontestat!

         Ceeace contestă o mare parte a elitei medicale şi a cercetărotilor este paradigma

      HIV=cauză a AIDS, sau HCV=cauză a Hepatitei.

5-      Trebuie să se înţeleagă foarte clarcă miza acestei probleme este foarte mare, bineînţeles

      din punct de vedere financiar şi nicidecum uman, a pacientului.Anume, dacă aceste

      afecţiuni nu sunt provocate de retrovirusuri, atunci nu are nici un sensefectuarea terapiilor

      cu medicamentaţie antivirală!!! Ori aceasta înseamnă o pierdere financiară ENORMĂ

      pentruconcernele farmaceutice. Doar un singur vaccin contra HPV (Papilloma) costă 400

     de Euro, iaro terapie de un an de zile contra HCV costă circa  25.000 de Euro. Aici este

     vorba desprebani, despre foarte mulţi bani. De pacienţi... cui îi mai pasă?

6-   Şi nu în ultimul rând, nu încetaţi nici oclipă să vă puneţi întrebarea: QUI BONO?

     Oare cine profită?

 

Aceastăscrisoare, datorită conţinutului ei extrem de important, va apare de două oriîn Site-ul quibono.net: o dată în rubrica Iatrogeneza>>AIDS 2, şi încă odată în rubrica Iatrogeneza>>Minciunile secolului.

 

Aşadar, PANDEMIE.

   Omenirea este din nou în pericol. La fiecare 2-3 aniOrganizaţia Mondială a Sănătăţii ne avertizează că suntem în pagul dispariţiei,şi că numai ea în perfectă colaborare cu industria farmaceutică ne poate“înţepa”. Pardon, vaccina. De data asta, în 2009, din nou o gripă. Porcină. Cătoată povestea asta e o porcărie, spun mulţi. Dar OMS nu se ia după profani,amatori, şarlatani, etc. Se ia după CDC. Ce mai e şi asta? Autoritateaamericană de control a epidemiilor.

   Deci gripă.Bun. O boală a căilor respiratorii. Printre altele, şi asta se ştie de multdeja, afecţiunile căilor respiratorii pot avea diferite cauze: psihosomatice,toxice, infecţioase sau sărăcie (condiţii de viaţă precare). Sute de milioanede oameni suferă de foame “cronică” acum, în 2009. Subnutriţia nu afecteazăsistemul imunitar? Desigur! Şi unde mă rog frumos a “apărut” gripa astaporcească? În Mexico, o ţară săracă. În Mexico City, cel mai poluat oraş dinlume, a cărui mahalale nu au apă curentă şi canalizare. Ne poatesurprinde că într-un astfel de «milieu» apar boli infecţioase. Nu, doar că nubolile infecţioase apar, ci oameni cu sistemul imunitar puternic afectat, slăbit.Ceea ce în condiţii de igienă catastrofale şi în situaţia unei aprovizionări cuapă potabilă inexistente, nu are cum să nu conducă la boală. Deci, o situaţiecu o evoluţie absolut firească !

   Doar că pe lumeaasta nu avem numai virusuri, avem şi băieţi isteţi care se pricep la făcutbani. Iar medicina şcolastică danseasă împreună cu ei. Medicina şcolasticăignoră în permanenţă cauzele alternative ale unor afecţiuni. Cauza unei bolipoate fi numai un agent patogen extern, în consecinţă deci, o afecţiune«infecţioasă». Se face un «test», cum s-o fi făcând el, ştiindu-se dinainte dea-l face ce se va gasi. Gripa porcină. Se constată că este vorba de exact ceeace ne spuseseră dinainte băieţii de la CDC, şi hop cu o pandemie. Diagnozediferenţiate ? Ah, aiurea. Nu-i nevoie Domnule, ca doar ştiu americanii ceştiu. Iar realitatea nu are curajul să-i contrazică pe americani. Cum spun ei,aşa face şi realitatea.

  Aşa că, laterapie cu voi. Terapie care va consta din antibiotice şiantivirale. Adică medicamente care ele singure pot declanşa simptome foarteasemănătoarea cu cele ale unei gripe. Că doar v-am mai spus, realitatea sesupune dorinţelor americane. Daca nu aveţi gripă, tot gripă aveţi. Gripămedicamentoasă. Şi dacă nu vreţi antibiotice şi antivirale, atunci tot de lanoi trebuie să veniţi, ca să cumpăraţi vaccinul antigripal. Oricum oîntoarceţi, tot la noi ajungeţi. Tot noi vă băgăm mâna în buzunar.

   Acuma, ce felde gripă e asta, e secundar. Dacă ne gândim că doar la gripa de tip A (cea comunăla oameni şi animale, care este cea mai uşor manipulabilă, căci iar sunt devină animalele astea...) avem o grămadă de posibilităţi, H1N1, H5N1, H7N7,HnNn, HnNn, în fine, în total 135 de combinaţii (Hemagglutinin 15 subtipuri,Neuraminidase, 9 subtipuri). Doar că asta nu e totul. De exemplu doar pentruH1N1 avem o grămadă de tulpini (1, 2, 3, n, n...) aşa că povestea nu se terminăniciodată. În principiu fiecare virus este “unic”. Fiecare virus este un“individ”. Sună ciudat? Apocaliptic? Nu. Sună iatrogen. Virusul şi fraierul.

   Doar căacuma, cum să funcţioneze un test anticorpi, când fiecare virus poate fi un“alt” virus? Simplu, se caută o “secvenţă genetică”. Pe undeva tot o fi ea degăsit. Termenul folosit foarte des de autorităţile americane  în faza de început, când încă nu aveam o“pandemie”, a fost acela de căutare “agresivă” a virusului.

   Oricum,treaba asta cu virusul gripei porcine este comodă! Pentru pacient, căci nutrebuie să-şi schimbe modul de viaţă prin care îşi subminează propria sănătate,pentru medic, căci cu atâtea virusuri şi cu atâţea pacienţi, nu este în pericolsă moară de foame, pentru microbiologi care la aşa o mare grămadă de virusuriau mereu de lucru şi primesc mereu subvenţii, pentru politicieni care se aratămereu îngrijoraţi de sănătatea noastră, mai ales înainte de alegeri, pentruindustrie căci astfel nu mai are necazuri cu grămada asta de ecologişti şinaturişti care acuză poluarea mediului, iar pentru concernele farma... ele iesbine întotdeauna. Au ele grijă de asta. Deci, toată lumea este mulţumită. Iarpacientul este tras în ţeapă.

   Numai că nupoţi veni aşa, brusc, să faci valuri, cu o pandemie nouă. Treaba asta trebuiepregătită profesionist. Şi avem doar oameni cu experienţă, care au mai pus decâteva pandemii şi în trecut.

Cronologia pandemiei de gripă porcină 2009

   O să trebuiascăsă începem cu sezonul 2008-2009. În acest sezon, în mod ciudat şi aparentneexplicabil, se intensifică puternic “screening”–ul pentru gripă în USA, darnumai în statele din sudul USA, cele care aveau graniţă cu Mexicul. Pe ce bază?Aveau informaţii clare băieţii de la CIA, cum că revoluţionarii mexicani vor săatenteze la bunăstarea blândului capitalist american. Sunt pornite efectivstudii, se iau probe la un număr foarte mare de persoane, şi se caută, secaută... “invadatorul”. Bănuielile şi informaţiile (CIA) se intensifică, aşa căla începutul anului 2009 , laboratoarele americane primesc dispoziţie sătransmită la CDC (banca de date GISAID), toate sub-sub-tipurile de gripă pecare le întâlnesc şi care par noi.

    Dacă totcauţi “cu lumânarea” găseşti ceva. O “secvenţă”. În fond, avem în corpul nostrumai multe bacterii decât celule. Apoi, există aşa-zisele virusuri endogene.Adică, în condiţii deosebite de stress (psihic, nutritiv, toxic, etc.)propriile noastre celule sau bacterii încep să producă virusuri, adică să«elimine» particule asemămătoare virusurilor (budding). Fenomenul este înprincipiu cunoscut, doar că nimeni nu  seîntreabă care sunt aceste condiţii de stress care conduc la astfel de reacţiidin partea celulelor umane, şi dacă în cazul concret de acuma, există astfel decondiţii.  

   Despre oizolare a virusului gripei porcine, conform regulilor virologiei, desigur cădin nou nu este vorba pe nicăieri. Ar fi şi foarte greu, la atâteasub-sub-tipuri, şi sub-sub presiunea timpului scurt avut la dispoziţie. (Îngeneral virusurile gripale, chiar şi cele vechi, cunoscute, nu au fostcercetate conform acestor reguli. Căci virologii, ascunzându-se după cireş,susţin că virusul gripei se “mutează” atât de repede încât... melodie dejafoarte cunoscută. Postulaele lui Koch? Ei, acuma şi voi, cu postulatele astea.Omenirea este ameninţată cu dispariţia şi voi vreţi postulate! Şi doar nu o sărepetăm acuma greşala făcută cu gripa spaniolă din 1917, când am încercat sădovedim cel de-al treilea postulat al lui Koch (căile de transmitere şicertificarea faptului ca agentul patogen dezvoltă aceaşi boală la o persoanăsănătoasă, care vine în contact cu una bolnavă,şi deci se “infectează”). Atunci,în 1917, nici unul dintre probanţi nu s-a molipsit de la cei bolnavi. (Citeşteîn “Virus-mania”, Cap.7 despre gripa spaniolă pe www.quibono.net).

     Deci, la lucru, băieţi. În Martie 2009,Mexico relatează despre mai multe cazuri de decese ale unor persoane, careprezentau simptome gripale, mai ales aprinderi de plămâni. Pe 14aprilie la CDC ajung probele «ne-clasificabile» (deci de tulpini, sauvariante virale încă necunoscute) luate de la doi copii din sudul Californiei.Copii între timp sunt din nou sănătoşi, iar în familiile lor nu se maimanifestă alte cazuri de gripă.  Doarcă.... virusul nu este clasificat! Este nou! Ooooops! O mutaţie ?! Poatefi o pandemie?! Pot fi vândute ceva vaccinuri? Cum să nu!

   Interesanteste că pe 16/17 Aprilie, apare şi preşedintele Obama prin Mexic, undeaduce cu el şi un credit de 47 de miliarde de dolari din partea FonduluiMonetar Internaţional. O fi vreo legătură? Bani infectaţi? Nu ştim şi este maibine să ne abţinem da a face astfel de speculaţii. Oricum, un gest destul de“sinucigaş”, să te duci în Mexic tocmai acuma, când se pune de o nouă pandemie.Tot pe 17 Aprilie CDC găseşte o secvenţă ADN a gripei porcine (secvenţăcunoscută deja din cazurile de gripă porcină din trecut) în probele trimise labanca de date GISAID! Măi să fie, ce de-a mai evenimente, toate deodată!

   Pe21 Aprilie prima publicaţie a CDC asupra “remarcabile şi epocalei”descoperiri făcute în probele din sudul Californiei. Acuma doar că cei doicopii, nu au avut contact cu nici un porc (mă refer la animalul respectiv careeste sacrificat de Ignat), iar domiciliile lor se aflau la 200 de kilometridistanţă unul de altul. Ah, doar amănunte, chiţibuşarilor! Evoluţia bolii şisimptomele respective, în cazul celor doi copii, nu a avut nimic deosebit,cazurile dezvoltându-se şi evoluând la fel ca în cazul oricărei gripeobişnuite.

   Totuşi CDCdeclanşează o nouă căutare “agresivă” (termen folosit foarte des în acest cazde către CDC), anume a a persoanelor care au avut contact cu cei doi copii.

   Iar două zilemai târziu (23 Aprilie), guvenul mexican emite o lege foartecontroversată, prin care poliţia primeşte drepturi şi puteri lărgite, chipurilecontra baronilor reţelelor de droguri. Şi tot în aceeaşi zi, acelaşi guverndeclară stare excepţională (sunt suspendate cursurile din şcoli, etc.) caurmare a cazurilor de deces datorate “epidemiei de gripă”! O fi vreo legăturăîntre cele două evenimente? O încercare de a distrage atenţia de la încăălcareadrepturilor cetăţeneşti prin noua “putere” acordaă poliţiei? O variantă ca artrebui ţinută sub observaţie, cel puţin!

   Pe 23Aprilie, CDC anunţă descoperirea a 7 cazuri de gripă porcină, cu secvneţăvirală neclasificabilă (necunoscută, nouă). Nici nu este de mirare, ceea cerecunoaşte şi CDC. După o căutare atât de intensivă (agresivă chiar)! Cazurilerespective de boală evoluează normal, cu simptome blânde, iar toţi cei 7pacienţi se însănătoşesc (doar un singur caz a fost spitalizat).  De asemenea, nu au existat contacteîntre cele 7 persoane! Şi desigur, nici un fel de contact cu porcii lui MoşIgnat). Genomurile virale erau, conform CDC, «asemănătoare»! Ce o fi însemnândconcret acest termen, nu ni se spune. În fond orice om este «asemănător» cu altom. Două mâini, două picioare, o gură... Asemănători, nu ?

   Adică, maiconcret un pic : cu ajutorul PCR sunt relevate «secvenţe» genetice din

  1. virusul de gripă porcină nord-american
  2. virusul de gripă aviară nord-american
  3. virusul de gripă umană
  4. virusul de gripă euro-asiatic

   Cum s-a ajunsla această constatare? Deşi virologii, mai ales cei de la CDC sunt foartesecretoşi, se pare totuşi că astfel: o secvenţă (1 să zicem) apare în “catalogul” celor de la CDC în gripa porcinănord-americană, o altă secvenţă (2) este identică cu o secvenţă din virusul gripeiaviare, o a traia este....  şi aşa maideparte. Un fel de ghiveci.

   În concluzieCDC recunoaşte că: “Această combinaţie genetică nu a mai fost niciodatăobservată.” Ceea ce este ruşinos pentru CDC. Tocmai ei, cei mai deştepţi şibine informaţi? Ei, ba nu. Că băieţii ne spun că „aşa de intensiv nu a mai fostcăutat niciodată“. Păi bine măi, de aia vă plăteşte pe voi gurvernul, să vălăsaţi pe tânjeală? Ia treceţi la scotocit! Ce ne mai spune CDC? CevaFOARTE INTERESANT! Citat din raportul CDC, negru pe alb: ”Este posibil casă fi obţinut acuma aceste rezultate, pentru că am făcut teste atât de intensede această dată.” Ei vezi, dacă scotoceşti mai atent, mai agresiv....

  Acuma însă, Doamnefereşte, dacă vă mai sforţaţi un pic, cine ştie ce mai găsiţi. Mai bine nu,renunţaţi, că rămâne ţăranul român fără animale în ogradă! Şi asta tocmai acumacând sunt alegeri şi a mai căzut şi guvernul, poc ( pardon, Boc).

   Deci, ne spuneCDC mai departe, «lucrăm la crearea unei culturi virale care să ne poată permiteeventual producerea de vaccinuri» pentru că «deoarece căutăm atât de intensiv,suntem siguri că vom găsi şi alte cazuri». Normal, cina caută, găseşte.  

   Doresc să vă facfoarte clar faptul că citatele acestea se pot citi de fiecare dintreDumneavoastră, cu un pic de cunoştinţe de limbă engleză, pe Site-ul CDC dinInternet (de la data respectivă). Oi fi eu mai glumeţ de felulmeu, dar nu cu citatele. Şi doresc să vă rog să meditaţi un pic la ceea ce seascunde în spatele acestor declaraţii ale CDC. În felul meu glumeţ, asta setraduce cam aşa: “Dacă ne punem noi mai serios pe căutat, ori de câte ori o săvrea şefii noştrii şi muşchii lor, vă mai procopsim cu o pandemie!”

   Acuma doar cădin Mexic nu se confirmă nici un caz în care să fie relevat “virusul” ăsta nou(“globalizat”). Pe 23 Aprilie. Desigur, este un pic prea devreme, iar mexicaniinu au tehnologia şi “metodele investigative” ale americanilor (vezi scufundatulsub apă al “virusului” terorist până mărturiseşte ce număr are la pantof OsamaBin-Laden).

   Şi totuşi, adoua zi, pe 24 Aprilie (peste noapte deci), Mexicul anunţă 45 de decese,16 cazuri de gripă confirmate de laboratoare, 1000 de persoane spitalizate cusimptome de gripă porcină grave, printre care şi decese. De azi pe mâine, nu?Păi, la 47 de miliarde de dolari aş anunţa şi eu orice mi s-ar cere. Interesanteste doar că, abea în 28-29 Aprilie, mexicanii au primit de la americanitehnologia (laboratoarele) necesare pentru a putea constata şi certificarespectivul virus. Deci anunţul de pe 24 Aprilie, este doar o “supoziţie”, dinmoment ce tehnic nu erau în stare a face testele şi relevările respective. Ceea ceînseamnă, eventual, că ei au trimis probele lor la CDC. Şi cam ce rezultat seaştempta de la CDC, care deja ne spusese că va căuta « foarteintensiv » ? Cine caută, găseşte!

   Tot pe 24Aprilie, CDC anunţă deja 8 cazuri, fără contacte directe între ele, fărăcontacte cu porcii, fără simptome grave, marea majoritate a lor din nousănătoase, iar din 14 probe sosite din Mexic, 7 au fost testate «pozitiv». Doarcă virusul mexican este «similar», ceea ce pentru mintea mea înseamnă că nueste identic. CDC recunoaşte că nu ştie pentru care motiv cazurile de gripăporcină din Mexic evoluează atât de grav, în comparaţie cu cele din USA. Poatecă americanii mănâncă la MCDonald’s, d-aia!

   Mexicul maianunţă şi existenţa altor virusuri gripale, nu numai a celui de gripă porcină. Iarmass-media se solidarizează, ca întotdeauna cănd este vorba de o “ştireapocaliptică”, astfel ca tot pe 24 Aprilie, apar primele ştiri în presă înEuropa, asupra gripei porcine.

   Doar o zi maitârziu, pe 25 Aprilie, OMS anunţă că “CDC a decodat complect genomulnoului virus!” Nou record mondial, omologat şi în Cartea Recordurilor. Doar în10 zile, genomul este complect decodat. Uau!!! Ce tari sunt americanii! Doarcă.... Nici o publicaţie nu prezină vreun studiu sau lucrare asupra acestuigenom, nu există izolarea, curăţarea, fotografierea, etc. etc. a acestui virus,nici un institut  de boli infecţioase nuconfirmă nimic. Asta nu poate însemna altceva decât de OMS precum şi corpulmedical din întreaga lume a preluat supus şi fără să crâcnească (fără a fiverificată) afirmaţia făcută de CDC. Ori, un astfel de procedeu este extrem depericulos, căci CDC poate să afirme ce doreşte şi toată lumea ia drept adevărceea ce spun ei. Şi în ipoteza că ar fi lipsiţi de scrupul? Nu spun acuma chiarcă sunt. Dar dacă ar fi? Cum se pot accepta orice fel de afirmaţii de cătreelita oamenilor de ştiinţă, care strigă mereu că doar dovezile ştiinţificecontează, atunci când medicina alternativă face o afirmaţie asupra uneiterapii, cu plante medicinale să zicem? Unde sunt dovezile stiinţifice în acestcaz?

  Tot pe 25Aprilie, CDC mai anunţă că în USA nu se constată o creştere a rateiîmbolnăvirilor (deci indirect o constatare a lipsei unei epidemii!). În USAtoate cazurile au avut o evoluţie blândă. Pe de altă parte în Mexic se constatănumai cazuri grave de infecţii pulmonare (aprindere de plamâni) iar ceea ceeste curios, acolo se îmbolnăvesc mai ales persoanele adulte tinere (în modnormal gripa atacă mai ales copii şi persoanele în vârstă)! CDC insinuează căacestă evoluţie specifică pentru Mexic ar putea fi provocată de un alt agentpatogen. Dar motivele exacte pentru care evoluţia bolii este alta în Mexic, nusunt cunoscute la CDC. Păi de ce nu căuteţi mai agresiv, măi băieţi!

   Virusuriledin Mexic şi din USA sunt “în general identice” ne mai spune CDC. Ce anume seînţelege prin aceasta, nu se mai menţionează. Se pare totuşi că se lucrează cu maimult cu ipoteze. Deşi parcă OMS susţinea că genomul este complect descifrat.Ciudat!

  CDC anunţă totpe 25 Aprilie că va trimite noi seturi de teste. Asta ce mai e? TestulPCR lucrează co « şabloane » genetice, deci într-un astfel de testCDC va introduce « şablonul » genetic găsit în virusul gripei porcine(din USA desigur). Ori parcă se punea că «nu se ştie», că sunt «în generalidentice», etc. Deci îi testează pe mexicanii care prezentau simptome grave, cu«şablonul genetic» al gripei porcine americane, cu simptome blânde. Mie unuiatreaba asta mi se pare neserioasă! Acest nou test urma să fie trimis în toatălumea, la toate laboratoarele de referinţă. În acelaşi timp CDC spune (şi acestlucru îl puteţi citi pe pagina Web a CDC) că lucrează pe bază de ipoteze!

   O zi mai târziu, 26 Aprilie. CDCanunţă existenţa a 20 de cazuri în USA, ditre care un pacient spitalizat. Întoate cazurile însănătoşirea se obţine fără terapie. Din Mexic sunt înca 12probe testate pozitiv, dar printre acestea şi cazuri de gripă sezonală(«obişnuită»). În acelaşi comunicat CDC se felicită singur : «ce bine căam mărit puternic capaciatea de producţie a vaccinurilor». Acuma, ce nu înţelegeu este: cine produce vaccinul CDC? Sau companiile farmaceutice? Mă rog, separe că mai am încţ multe de înţeles. În continuare CDC recunoaşte că nu existăun test 100% sigur. De asemenea nu se cunoaşte cauza pentru care în Mexic seînbolnăvesc cu precădere adulţii tineri. În orice caz, în fermele industrialenu se semnalează cazuri de gripă printre porcii. (Porcii, ne-au pasat-o nouă!) IarUSA declară starea de urgenţă. Ce înseamnă asta? Că din depoziteleguvernamentale, celebrul Tamiflu (şi poate şi alte medicamente) este distribuitdepozitelor locale din statele americane.

   Pe 27 AprilieCDC anunţă 40 de cazuri, toate din nou rezolvate, persoanele din nou sănătoase.Se menţionează pentru prima oară un caz de infectare de la om la om(tată-fiică). Se începe cultivarea virusului în ouăle de găină (că trecuserăSfintele Sărbători ale Paştelui, şi mai era un stoc nevândut). IarObama solicită 1,5 miliarde dolari pentru medicamente şi vaccinuri. În Mexicoare loc un cutremur (poate cineva s-a săturat de tot circul ăsta?). Dar cea maiimportantă chestiune a zilei este că OMS ridică gradul de pandemie de la 3 la4. Motivul? Necunoscut. Pentru 40 de cazuri de gripă care se însănătoşesc fărăvreo intervenţie terapeutică deosebită? Ciudat motiv!

   Pe 28Aprilie Mexicul anunţă că “epidemia este în retragere”. Iar CDC anunţă deja64 de cazuri, dintre care 5 spitalizate (adică în USA epidemia era în plin marşforţat de ămprejurări). Nimeni nu ştie de ce în Mexic cazurilede gripă sunt mult mai serioase decât în USA. Testul estetrimis în statele federale americane, iar FDA (autoritatea americană deaprobare a medicamentelor) este foarte cooperantă (şi ăştia aprobă orice li secere). Ceea ce înseamnă, şi asta să fie clar pentru toată lumea, că în afară deCDC, nimeni nu a mai verificat aceste teste!

   În 29Aprilie, specialiştii din toată lumea încep să “retragă” semnalele dealarmă. Cu alte cuvinte, dau stingerea. Şi totuşi OMS ridică încă o dată gradulde periculozitate de la 4 la 5. Acuma chiar că începe să devină caraghos!Oricum, de abea acuma ajunge primul laborator specializat în Mexico City. IarHoffmann-La Roche, producătorul Tamiflu, anunţă o explozie a comenzilor pentruTamiflu. Deci încet-încet, începem şi noi să pricepem QUI BONO?

  Şi tot aşa maideparte. Pe 30 Aprilie, ca urmare a faptului că setul de teste a fostdistribuit în teritoriu, 149 de cazuri confirmate, dintre care 6 spitalizate şiun caz de deces. (Ulterior s-a aflat că persoana respectivă era într-o starefoarte gravă de sănătate, ca urmare a unui complex de afecţiuni anterioare,cazuri în care orice gripă obişnuită poate duce la un astfel de final). Camasta ar fi “faza fierbinte”.

    În orice caz, este aici de făcut o paralelăinteresantă între evoluţia gripei porcine în Mexic şi gripa porcină din 1976,din USA. În ambele cazuri categoria de risc principală a fost cea a adulţilortineri. Doar că! În 1976 cei care s-au îmbolnăvit au fost recruţii din FortDix, cu 1 mort şi sute de bolnavi (vezi aici şi articolul nostru din 10 10.2009www.quibono.net). Desigur că a urmat atunci o acţiuneenormă de vaccinare, cu peste 40 de milioane de vaccinaţi. Acţiune în urmacăreia s-au înregistrat “succese remarcabile”: peste 500 de persoaneparalizate, 30 de morţi. Doamna Doctor Eleanora McBean relatează că, cităm:“Toţi soldaţii care s-au îmbolnăvit, fuseseră cu puţin timp înainte vaccianţiCONTRA gripei!” La fel ca şi în cazul gripei spaniole din 1917!

Concluzii

   Există, celpuţin în rândul autorităţilor de sănătate şi a corpului medical, o “fixaţie”!Agentul patogen extern! Şi mai există un monopol foarte periculos: CDC. Tot cevrea CDC să credem noi, noi chiar şi credem! Sau, mă rog, unii dintre noi. OMSa devenit un fel de sucursală regională a CDC. EIS, adică serviciulepidemiologic de informaţii american, are un caracter clar militar, cei carelucrează acolo având rang militar în armata americană. (O întrebare sfioasă:oare “pandemia” asta este una din sursele de finanţare ale războaielor duse deamericani în Afganistan şi Irak?) În fond, CDC poate declara oriunde în lume opandemie, după criteriile şi deciziile proprii.

   Povestea acesteipandemii ne confirmă încă o dată că tot ce face cu noi medicina modernă nu estealtceva decât “inducerea fricii”. De câte ori există un interes, ni se aratăsperietoarea unei pandemii, iar noi, îngroziţi, dăm fuga la medic să nevaccinăm. Adică ne ni se mai tragă o ţeapă!

 

   Suntem deja înOctombrie 2009! Guvernul german ne anunţă mândru că a achiziţionat 50 demilioane de doze de vaccin pentru populaţie. Şi ne invită la “ţeapă”. Doar căpopulaţia nu prea mai are chef de “tromboanele” lor. Apar şi critici, din  rândul corpului medical şi al specialiştilor.Primul motiv de critică este faptul că vaccinurile achiziţionate de guvernconţin “întăritori”, implicit conservanţi pentru aceştia.

   În timp ceMinisterul Sănătăţii german recomandă vaccinul în primul rând gravidelor (dacăeste vreuna nebună să-şi facă aşa ceva ei şi pruncului) specialiştiiavertizează tocmai femeile însărcinate asupra riscurilor pe care le prezintă unvaccin cu “întăritori şi conservanţi”.  ÎnUSA s-a optat pentru alt soi de vaccinuri, fără “întăritori”. Probabil căpentru papuaşii din Europa, e bun şi ăla cu conservant, nu?

    Desigur căMinisterul german al Sănătăţii şi Institutul Robert Koch, jură cu mâna pe ...portofel că vaccinurile sunt absolut sigure. Există însă jurăminte şijurăminte, la fel cum există portofele şi portofoloaie. Chestie de conţinut.

   Am întrebat pemai mulţi de aici dacă au de gând să se lase “traşi în ţeapă”. Unii nici nuştiau exact despre ce este vorba. În Octombrie 2009 în Germania sunt cu 20% maipuţine cazuri de gripă (afecţiuni respiratorii mai bine zis) decât în modnormal în această perioadă a anului. Alţii, mai informaţi au fost categorici.NU !

  Acume desigur căeste o problemă de decizie personală. Fiecare trebuie să decidă ce are de gând săfacă cu el însuşi. Problema este însă că foarte multe persoane nu suntinformate, sau sunt informate superficial, doar din sursele guvernamentale. Potfoarte bine să îmi închipui că lucrurile stau similar şi în Romania.

 

   Şipentru că rămân credincios devizei pentru care am creat acest Site (www.quibono.net),de a nu se face niciodată o terapie din frică sau lipsă de informare, am scrisaceste rânduri.

 

    Şi pentru că a venit vremea ca unele persoane,specialişti “de renume internaţional”, virlologi, microbiologi, profesoriuniversitari, doctori în medicină şi în alte chestii, institute şi intituţii,concerne şi ministere, să înceteze de a se mai juca de-a “Dumnezeu” cunoi.     

    AJUNGE!

                                                                                                Al Dumneavoastră QUI BONO.