Corupţia din medicina germană

Medicii germani încasează până la 800 de Euro pe cap de pacient trimis uneiclinici

Articol din „BILD“ scris de Angi Baldauf şi JanMeyer – 05.09.2009

 

   Clinicile plătesc premii medicilor care le furnizează pacienţi. Iarmedicii primesc premii pe „cap de pacient“ furnizat unei clinici. În timp ceCamera Medicilor germani vorbeşte de spre „cazuri izolate“, Procuratura germanăse referă la o practică „relativ larg răspândită“.

   DoctorulLudwig Arnold (nume schimbat) îşi închide cabinetul din alte motive, de aceeaîşi permite să vorbească deschis. „Medicii cu cabinete de consultaţii cum suntşi eu, încasează bani de la anumite clinici atunci când le trimite acestorapacienţi pentru tratamente. Astfel de lucruri le-au făcut toţi medicii. Acestsistem este practicat de peste zece ani!“

  Clinicile se luptă să obţină pacienţi care să le aducă încasări mari(deci care necesită terapii costisitoare). „Eu am primit de la clinici„procente pe pacient“, procente care se ridică până la 10% din costurileoperaţiei respective“. Cel mai bine câştigă urologii, deoarece operaţiileurologice durează mult timp, şi aduc astfel mulţi bani, în comparaţie cu ooperaţie la ochi, care se poate face şi ambulatoriu. Sumele încasate variazăîntre 70 de Euro pentru intervenţii minore până la 800 de Euro pentru pacienţiicu operaţii complicate. Sumele respective sunt plătite sub termenul generic de„ pauşal de observaţie“, iar sistemul funcţionează în mod regulat, căci nimeninu poate dovedi ceva.

   DoctorulArnold vorbeşte despre „mafia medicală“ în spitale şi clinici. Există chiar şicontracte pe „număr de pacienţi“ încheiate cu mii de cabinete medicale. Elînsuşi nu a trimis pe nimeni la operaţie care nu avea absolută nevoie de aşaceva. Dacă şi alţi medici procedează la fel, sau unii recomandă operaţii şi încazurile în care nu este nevoie neapărat de aşa ceva, Dr. Arnold nu poatespune. „“Dar aşa ceva ar fi posibil!“ declară doctorul nostru în final. Firmelefarmaceutice implicate în cercetare au dat alarma! Joachim Conrad, seful firmeiDiaPat spune: „Din cauza premiilor plătite pentru furnizarea de pacienţi,deseori se efectuează operaţii acolo unde nu este cazul. În acest fel,inovaţiile şi terapiile noi nu mai au „loc“ în medicina modernă!“

  Reprezentanţi ai asociaţiilor de medici şi ai clinicilor s-au întâlnitieri în Berlin în cadrul unei şedinţe de „criză“. Rudolf Köster, preşedintele DKG spunea că „premiile pe cap depacient” nu sunt cazuri singulare. Iar procurorul Alexander Badle consideră că„premiile” sunt o metodă larg răspândită, iar cercetările asupra acestor cazurisunt la ordinea zilei. Alexander Badle mai făcea menţiunea că este „...uimit săconstate că la foarte mulţi medici lipseşte conştiinţa faptului că ceea ce faceste ilegal!” Mai ales radiologii au tendinţa de a „radia” câţi mai mulţipacienţi, mai spunea Badle, care lucrează la Procuratura generală dinFrankfurt, în cadrul grupului de cercetări „Înşelăciune şi corupţie în domeniulsănătăţii”.

    Desigur, asociaţiile medicilor au respinsacuzaţiile, aruncând vina pe spitale pentru „încercarea de corupere a corpuluimedical”. Nici nu era de aşteptat altceva, nu? Adică, vinovată estecomercializarea crescândă a sistemului medical, precum şi  „zona cenuşie” din cadrul legislaţieiexistente.Dar medicii în nici un caz. Ei au doar halatele albe, nu? Şi totuşipacienţii sunt scoşi  „la licitaţie” decătre medici!

     Din păcate legislaţia germană nu conţine(încă) legi clare în legătură cu „mituirea” medicilor, lucru pe care din ce în ce maimulţi politicieni, experţi dar şi simpli cetăţeni îl solicită ca fiind necesar.

     Procuratura însă face cercetări în cazul a480 de medici! (20.07.2009-BILD). Acuzaţia: înşelăciune şi necinste. Nu numai„premiile pe pacient” oferite de clinici fac obiectul cercetărilorprocuraturii. Un nou scandal a izbucnit în Germania ca urmare a descopeririimetodelor prin care concernele farma încearcă să-şi vândă otrăvurile chimice. Uneorisunt preluate de către acestea costurile pentru o asistentă medicală sau celepentru leasingul unei maşini pentru soţia medicului!

   Astfel, pentru a prescrie un anumitmedicament, medicul primeşte cadouri din partea firmei producătoare!Procuratorul şef Robert Deller (Aachen) spune: „Nu pot exclude faptul că acestnumăr de cazuri (480) va creşte considerabil în viitor!”

   Concret în prezent este cercetată firmaTrommsdorff din Aachen, care produce printre altele medicamentul contrahipertensiunii „Emestar”. Timp de ani dezile (conform magazinului „Spiegel”) Trommsdorff a făcut cadouri medicilor careprescriau preparatul respectiv pacienţilor. Valoarea cadourilor: până la 1.500de Euro, uneori chiar şi mai mult!

   Totul se desfăşura „cu sistem”. Într-unformular, medicul trebuia să bifeze, ce cadouri dorea, în funcţie de numărul depacienţi „îndopaţi” cu Emestar:

-      pentru 5 pacienţi, un televizor cu plasma sau un iPod;

-      pentru 7 pacienţi un DVD-Recorder

-      pentru 12 pacienţi un automat de cafea Jura

-      pentru 14 pacienţi un sistem de navigaţie Tom Tom Go

-      pentru 18 pacienţi medicul putea opta între un laptop, un Beamer şi uncomputer cu imprimantă.

   Asta doar aşa, ca să ştim şi noi, la cîteînghiţim, cu ce se aleg medicii.

   La sfârşitul lui Iunie procuratura din Ulm aemis acuzaţii contra a doi medici care au prescris pacienţilor medicamente dela firma Ratiofarm în schimbul unor procente, deci beneficii materiale. Întotal numărul cazurilor de medici care sunt cercetaţi sub diferite acuzaţii se ridică în Germania la2800.

   Politicienii sunt uimiţi şi stupefiaţi(probabil pentru că ei primeau mai puţine cadouri). „Metodele concernelor farmatrebuiesc pedepsite” spunea expertul pe probleme medicale de la SPD, KarlLauterbach. „Astfel de lucruri subminează încrederea dintre pacient şi medic.”(Cine mai era atât de naiv încât să aibe o astfel de "încredere”?). Pacienţilorle sunt deseori prescrise medicamente care nu sunt cele mai bune pentru ei, darcare aduc cele mai mari profituri pentru medic!

   Şi Thomas Volk de la CDU (partidul deguvernământ din Germania) spunea: „Nu este admisibil ca pacienţii să-şi facăastfel de probleme, în legătură cu faptul că medicamentele prescrise lor suntbune, sau că de fapt medicul stă mai mult cu gândul la televizorul sau iPod–ulpe care îl va primi cadou.”

   Desigur, medicii şi industria farma seapără. Angelika Haus declara: „Noi medicii, nu avem nevoie să devenim cai lacăruţa concernelor farma!” Serios? Dar de televizoare aveţi nevoie, nu?

    Pe de altă parte, Doamna Angelika Haus nune spune cum se face că medicii preascriu în Germania prea multe medicamente,mai ales copiilor şi bătrânilor, aşa cum rezultă din cercetările întreprinse demagazinul „BILD” (30.06.2009 articol de Hanno Kautz). Copiilor li se prescriemult prea des antibiotice (care nu ajută în cazul infecţiilor virale, dardistrug bacteriile „bune” din organism) precum şi prea multe medicamente contraaşa-numitului sindrom de deficienţă a atenţiei şi de hiperactivitate (ADHS). Înschimb terapiile comportamentale nu sunt aproape de loc luate în calcul. Nu aduc iPod-uri pentru medici.

   Şi persoanelor în vârstă li se prescriudeseori mult prea multe medicamente. circa o treime dintre bătrâni primesc 9sau chiar mai multe medicamente simultan în terapii de durată. Ori, "efectelesecundare, deci nedorite, constituie o problemă principală a îngrijiriibătrânilor” spun evaluatorii. Tot aceştia cer o publicare a efectelor nedoriteale medicamentelor, care cel mai adesea nu sunt cunoscute pacienţilor învârstă. Calculele făcute estimează că numărul persoanelor care vor avea nevoiede îngrijire permanentă va creşte de la 2,3 milioane în prezent la peste 4,35de milioane în anul 2050 (pentru Germania). Simultan se observă o scăderecontinuă a numărului de medici de familie. Ferdinand Gerlach, expert pe problemede sănătate spune: „Meseria nu mai este atractivă, fiind prost plătită şi preastresantă!” (Cred şi eu, cu procuratura pe cap....)

   Multe medicamente nu sunt destinatecopiilor, şi totuşi le sunt prescrise (12-05.2009-BILD). Rezultatul? Efectenedorite puternice, daune aduse organismului, punerea vieţii copilului înpericol! În total, 16% dintre medicamentele prescrise copiilor şi tinerilor, nuau aprobarea de a fi folosite la această categorie de vârstă, şi totuşi suntprescrise, se relatează în magazinul „Healthy Living“în ultima sa ediţie. Cel mai grav stau lucrurile în cazul noilor-născuţi! Întotal, 60% dintre medicamentele folosite pentru aceştia nu sunt destinate lor! Lasugarii ceva mai în vârstă procentul se ridică la 20%. Profesorul HannsjörgSeyberth declară: „Unele antibiotice au provocat moartea prin blocareasistemului circulator la copii mici, iar încazul altor medicamente pot apare crampe sau paralizii respiratorii. Pedeasupra, consecinţele ulterioare, în timp, nu pot fi prevăzute.“

   Medicamentelecontra afecţiunilor cadiace sau cancerului nu sunt practic niciodată testatepreliminar pe categoria de vârsă a copiilor mici. Dar şi în cadrul multormedicamente contra astmei lipsesc astfel de studii. Este vorba în total decirca 300 de medicamente aflate în prezent pe piaţă!

    Doar înanul 2007 procuratura germană a înregistrat 3837 de cazuri de „calcule false“în domeniul sănătăţii! Daunele totale se ridică la 31,6 milioane de Euro! DanaMichels, şefa secţiei de verificare a „calculelor şi costurilor“ de laAsigurările de sănătate KKH (două milioane de asiguraţi) spune: „Consider căaceste cazuri, cunoscute, sunt doar vârful eisbergului. Există o cifră mult maimare „în umbră“, încă necunoscută.“ Din 2002 şi pînă în prezent KKH adesocperit 7500 de cazuri de calculaţii incorecte. „Sistemul funcţionează înparte exact ca cel mafiot. Înţelegeri secrete, bani în plic şi un zid altăcerii!“ remarcă Dana Michels. Cel mai adesesa se „încasează“ astfel:

-      reţete fictive: pe care pacienţii nici nu le primesc. Acestereţete sunt date unui farmacist de înceredere (prieten), care le introduce încalcul, iar banii sunt împărţiţi pe din două. Michels spune: „Prejudiciile suntenorme, deoarece îndeobşte este vorba despre medicamente foarte scumpe, de ex.pentru AIDS, cancer sau hemofilie.” Într-un caz din Bavaria, un medic şi doifarmacişti au încasat ilegal milioane de Euro.

-      studii fictive: conernele farma plătesc cash medicilor, îi invităla diverse călătorii turistice sau în ademenesc cu cadouri valoroase (iPhone,computere, etc.) în cazul în care pacienţii vor primi doar medicamentele firmeirespective. Toată excroceria este ascunsă sub titlul de „studiu de folosinţă”pentru un medicament anume.

-      medicina ieftină: medicii stomatologi lucrează împreună culaboratoare tehnice care procură materialul dentar ieftin din străinătate(Polonia, China, etc.). calculele sunt facute însă la preţurile şi standardeledin Germania. Afacerea se desfăşoară de asemenea cash.

-      kickback (plataînapoi): medicii trimit pacienţiila anumiţi furnizori de servicii (producători de proteze, magazine pentruaparate acustice, etc.) şi primesc pentru fiecare „client” o sumă cash sau altefavoruri.

-      fizioterapeuţii: introduc în calcule servicii pe care nu le-auprestat. Michels spune: "Într-un caz o fizioterapeută a scris şi calculatreţete complect fictiv.”

-      Doctor-Hopping: pacienţii simulează boli inexistente şi primescreţete de la medici (oare cât de competenţi sunt astfel de medici care pot fipăcăliţi de pacienţi?) pentru medicamente scumpe, pe care le preschibmă apoi laun farmacist anume (prieten) contra unor alte produse (de exemplu cosmetice).Michaels spune: „Am descoperit cazuri în care farmacistul ţinea la zi adevărateconturi pentru anumiţi pacienţi.”

 

Comentariu Qui bono: Deci, dacă lucrurile stau astfel în Germania anului2009, oare cum stau în Romania? Excroci sunt şi aici în Germania, destui. Şi văspun asta după o experienţă de viaţă de 22 de ani în această ţară.

   Doar că sistemul judiciar, social, deasigurări de sănătate, etc. este mult mai bine pus la punct decât în Romania,lucru bine ştiut. Şi totuşi .... Atunci ne putem întrucâtva închipui cam cummerg lucrurile în Romania. De aceea am ţinut să vă prezint aceste „realităţigermane”, pentru a putea face o comparaţie cu ceea ce se întâmplă la noi.

   Iar pentru cei care au afirmat căquibono.net aruncă cu noroi în medici, încă o dată afirm aici, nuwww.quibono.net face acest lucru, pentru că nu are nevoie să-şi dea atâtaoboseală.

   Medicii se împroaşcă singuri cu noroi.Quibono le pune doar o oglindă a adevărului în faţă, pentru a se putea vedeaaşa cum sunt, mulţi dintre ei.

 

           Selectarea, traducerea,adaptarea şi complimentele pentru camy din partea lui

                                                                                                            Qui bono

   Să negândim un pic la medicul Stew Burger. A scris o serie de cărţi de succes despresănătate: „Veşnic tânăr“, „20 de ani mai tânăr în 20 de săptămâni“, etc. Da, şia murit la 40 de ani! Tragic. Vreţi să-i urmaţi sfaturile? A murit decardomiopatie, şi ştiţi de fapt ce este aceasta? Deficit de selen! Aceaşiafecţiune poate apărea şi la animale. Şi ştiţi ce face fermierul? Injecteazăselen în alimentele animalelor. Iar Dr. Burger, care a scris 5 cărţi desprenutriţie, a murit la 40 de ani ca urmare a unei nutriţii defectuoase. Nici elnu-şi aruncase banii la closet sub formă de urină. În schimb medicina alopatăare o soluţie pentru cardiomiopatie: transplantul de inimă, care costă 750.000de dolari!

    Un alt caz, cel al Dr. Gayle Clatch,chirurgă şef al clinicii cardiologice din West St. Louis. Şi ea a decedat caurmare a unui infarct cardiac.

    Vă mai amintiţi de sindromul Pica?Dependenţa de dulciuri? Şi fermierii cunosc această boală, căci ea apare şi laanimale. de exemplu, vacile care au un deficit de minerale ca urmare amulsului, încep să roadă pietre sau oase vechi de pe câmp. iar fermierul ştiecă acesta este un semn de deficit de minerale. Şi la femeile gravide este lafel. Brusc, în mijlocul nopţii , viitoarea mămică se trezeşte cu nevoiaimperioasă de a mânca îngheţată cu castraveţi muraţi. Ceea ce indică o nevoieaccentuată de substanţe vitale.

   Un pre-stadiu al unui deficit de selen suntpetele maronii (petele „de ficat“ sau „de bătrâneţe“), respectiv o deteriorarecauzată de radicalii liberi. Ceea ce înseamnă ca trebuie să complectaţisuplimentar cu selen. După vreo 4-6 luni veţi observa că aceste pete încep sădispară. Şi asta nu numai în exterior, dar şi în interior, la ficat, inimă saurinichi. Şi chiar şi creer.

   Şi câţi dintre Dumneavoastră au o glicemieprea mică? Să zicem 10%. Este un semn tipic pentru deficienţă de crom şivanadiu (acuma să nu vă apucaţi să tăiaţi bucăţele din trusa de chei de lamaşină, făcute din aliaj de crom-vanadiu). Această deficienţă conduce laprobleme cu zahărul, pe de o parte hipoglicemie, care netratată, duce ladiabet.

   Deficitul de bor trebuie să îl aibe mai alesfemeile în observaţie, căci borul ajută calciul să rămână în oase, şi astfel sepreîntâmpină o osteoporoză. De asemenea borul ajută la femei în producţia deestrogen, iar la bărbaţi în cea de testosteron. Atunci când femeile au deficitde bor, apar urmările negative ale menopauzei, iar bărbaţii nu mai ştiu dacăpoartă pantaloni sau rochie.
   Vă mai amintiţi, am spus că avemnevoie de 91 de substanţe vitale. Şi avem noroc, căci plantele conţin aproapetoate aceste substanţe vitale. Există însă mulţi care cred că dacă manâncăcipsuri, mănâncă legume. Este puţin probabil că veţi obţine toate substanţelevitale doar din alimentaţia modernă normală. Aşa că dacă doriţi să aveţi oviaţă lungă, îngrijiţi-vă de suplimentarea alimentaţiei cu substanţe vitale.

   Cu mineralele este o altă poveste, căci elenu pot fi sintetizate de către plante. Astfel că suplimentele minerale suntabsolut o necesitate.

   Să luăm un exemplu. Calciu. Deficitul decalciu este cauza a peste 140 de afecţiuni diferite. Osteoporoza este cunoscutăde toţi. Se află pe locul 10 între maladiile grave în USA. Şi această boalăeste scumpă. Înlocuirea unul şold costă 35.000 de dolari, fără a mai vorbi dedureri şi de costurile pentru fizioterapia recuperatoare. La animale nucunoaştem osteoporoza.
   Să zicem că sunteţi fermier, şi aveţi100 de vaci şi 100 de tauri, dar nici un viţel! Oproblemă gravă. Deci îlîntrebaţi pe doctor ce se întâplă. iat doctorul veterinar nu va controlavacile, ci taurii. Au osteoporoză! Cu şoldurile slabe, nu mai pot să se urce pevaci. Deci pentru 70.000 de dolari, îţi punem şolduri noi la taur. Desicul,fermierul nostru va scoate pistolul, şi, bum, bum, va împuşca.... nu, nuveterinarul, ci taurul. La banii aştia îşi poate lua şapte tauri noi.

    Bine doctore, va întreba fermierul nostru,dar ce pot să fac ca noii tauri să nu capete şi ei osteoporoză? Cât mă costăchestia asta? Simplu, de 50 de cenţi calciu introdus în furaje, şi dispareosteoporoza.  Deci, fermiere, bei oceaşcă de cafea mai puţin, şi ai să-ţi poţi permite aşa ceva. Acelaşi lucrueste valabil şi pentru oameni.

   Mai există şi paradontoza, retragereagingiilor. Dentistul vă va spune că dacă vreţi să preîntâmpinaţi acest lucru,trebuie să vîă spălaţi pe dinţi după fiecare masă. Dacă veţi crede aşa cevaînseamnă că îmi veţi cumpăra şi vila mea din Bucegi, cu vedere la mare. Amvăzut la viaţa mea zeci de mii de animale, de la şoareci până la tigri, şi niciunul nu avea nici carii şi nici paradontoză. Ah da, şi nu aveau nici periuţă dedinţi şi nici Colgate la tub roşu. Da, sigur că le mirosea respiraţia, dar nuaveau carii. Nu avem paradontoză la animalele din ferme, căci veterinarul seîngrijeşte contra osteoporozei. Iar paradontoza este o osteoporoză a oaselorfaciale. iar dacu aţi ajuns aşa de departe ca seara să vă puneţi dinţii înpahar, înseamnă că aveţi o osteoporză avansată.

   Şi uite aşa am ajuns şi la artrită. 80% dinartrite sunt provocate de o osteoporoză a oaselor articulaţiilor. Medicul vă vaprescrie un analgezic sau un antiinflamator (care voravea efecte foartenefavorabile asupra ficatului). Este ca şi cum, mergând pe autostradă, vi s-araprinde beculeţul roşu care vă indică o pierdere de ulei la motor. Ce veţiface? Veţi tăia cablul care duce la respectivul beculeţ? Aţa cum face mediculDumneavoastră, prescriindu-vă analgezice? Nu cred. Suferiţi de artrită,îndepărtaţi chimic durerile, şi vi se pare că totul este în ordine? deci, văduceţi mai departe la dans, faceţi sport, fitnes, căci nu vă mai doare, dar văveşi uza şi mai tare articulaţiile. Astfel îl veţi face şi mai bogat pe mediculDumneavoastră căci veţi avea în curând nevoie de un nou şold. Operaţie!

   Aveţi insomnii? Medicina alopat-pasteurizatăare contra acestora două metode: ori somnifere, ori barbiturice. Doar datorităunei supradozări de barbiturice mor în fiecare an în USA 10.000 de persoane.Dar este ăn ordine. Căci este unprocedeu prescris de medic. Şi avem încerdereîn medici, căci ei au grije de noi, nu?

   Aveţi crampe musculare? Luaţi calciu!

   Sindromul premenstrual? Se recomandăextirparea colului uterin (mai nou sunt oareşce virusuri de vină, dar asta nuse inventase încă la vremea când avea loc respectiva conferinţă). Absolutinutil. Anual în USA se extipă 280.000 de coluri uterine. Altfel cum să poţiplăti rata la casă şi la Mercedes? Până şi American Medical Association spunecă sunt inutile. Dar nu am auzit încă de un medic care să-şi fi pierdut licenţapentru asta. Universitatea din San Diego a publicat acum trei ani un studiucare certifică faptul că problemele emoţionare în cazurile de PMS (sindrompremenstrual) se reduc la jumătate ca urmare a unei dublări a dozei zilnice decalciu.

   85% dintre americani au probleme cu coloanavertebrală. Ce se întâmplă? Osteoporoza coloanei vertebrale.Sau aveţi problemecu o discopatie? Pe lîngă deficienţa de calciu, mai „ beneficiaţi“ şi de odeficienţă de cupru. pentru insomnii, pentru PMS, pentrucrampe musculare,pentru pietre la rinichi, pentru paradontoză, luaţi mai mult calciu. Pentruhipertensiune, luaţi mai mult calciu. Pentru artrită, luaţi mai mult calciu.Gândiţi-vă cât vă costă toate aceste boli, şi cât vă costă un supliment decalciu.

   Hipertensiune? S-au efectuat ample studii,care au costat 2 miliarde de dolari, în care probanţii au fost puş pe dietesărace în sare. rezultatul? O reducere uşoară a tensiunii în doar 0,3% dincazuri! Din 5.000 de cazuri, căci atâţia probanţi au participat la acestestudii. Rezultatul este că nu prea contează dacă mâncaţi sărat sau nu. Dar unalt studiu, tot cu 5.000 de probanţi au fost „trataţi“ cu o doză dublă decalciu faţă de cea prevăzută legal în RDA (1.700 pînă la 2.500 mg zilnic).Acest studiu a fostîntrerupt după 6 săptămâni. De ce, veţi întreba? Simplu:pentru că 85% dintre probanţi nu mai aveau hipertensiune.

   Acuma, Doamnelor şi Domnilor, v-a spusmedicul că este egal câtă sare mâncaţi, dacă veţi dubla cantitatea de calciu?Cum, nu? Nu mă mir!

   Vaccinurile şi antibioticele! Deja în urmăcu 40 de ani, în 12.03.1955 scria Dr. B. Dupperat, medic la spitalul dinSaint-Louis, în „Press Medical“: „Vaccinurile provoacă leucemie! Organismultrebuieşte cât mai mult timp posibil păstrat curat, iar vitalitatea satrebuieşte menţinută prin fizioterapie. În prezent ne „procurăm“ singuribolile, cancerele şi debilităţile ca urmare a encefalitelor, prin folosireamedicamentelor, vaccinurilor şi a abuzului chemoterapeutic. Cancerul poate firedus la frecvenţa de îmbolnăvire de acum 30 de ani, dacă vom opri modificăriledin organismul nostru cauzate de medicamente, radiaţii, antibiotice şivaccinuri“.

    Timp de 20 de ani au fost administratevaccinuri antigripare la milioane de oameni. Vaccinuri cultivate pe ouă degăină, care erau infectate cu virusul leucemiei (care ştim acum că nu există,dar cu ceva erau precis infectate), se poate citi într-o monografie (Nr.29)care a apărut în Decembrie 1968 la Institutul Naţional pentru Cancer din USA.În textul acestei monografii se mai poate citi că: păsările fuseseră foartetimpuriu infectate cu un vaccin contra afecţiunilor pulmonare, care eracontaminat cu virusul leucemiei. 

   (Astăzi se ştie destul de exact faptul căsubstanşele conţinute de vaccinuri provoacă o largă gamă de afecţiuni psihice,dintre care cea mai cunoscută este autismul, şi circa 20% dintre copiiamericani suferă în urma unor astfel de dereglări).

   Cinecunoaşte faptul că în raportul directorului general al comitetului executiv alOrganizaţiei moniale a sănătăţii asupra vaccinului contra varilolei(vărsatului) din anul 1977 se confirmă următoarele: „Nimic nu confirmă faptulcă vaccinul contra variolei a eliminat întradevăr boala, sau că măcar a făcut-osă bată în retragere. Toate datele duc spre concluzia că dispariţia variolei nuare nimic de a face cu vaccinul.“

   În Franţa vaccinarea contra difetriei dinanul 1948 a provocat o răspândire razantă a bolii. Hector Grasset în cartea sa"Le Transformisme Medical" ne oferă interesante exemple asupra felului încare pot fi falsificate statisticile, mai ales prin tehnica comparării merelorcu perele.

    Jurnalul medical „Jama“ cercetează înnumărul său din 8 Iulie 1982 o epidemie de pertussis care izbucnise în statulMeryland în 1982, şi concluziona cu cuvintele: „În ciuda faptului că 98% dintrecopăii fuseseră vaccinaţi cu trei doze, cazurile de pertussis au fost foartefrecventa. 50% dintre cazuri au fost bolnavi (la pat) dimp de o săptămână sauchiar mai mult. 18% dintre copii sub un an au avut pneumonii.“

   Iar în legătură cu poliomielita, o gravăepidemie a izbucnit în anul 1970 în oraşul Niort, deşi autorităţile francezespuseseră mai înainte că 90% dintre persoanele între 1 an şi 32 de ani fuseserăvaccinate ("Parasien Libere" din 13.12.1969).

   Însă despre rezultatele obţinute contrapoliomielitei, şi nu numai, cu ajutoru dozajelor mari de vitamina C, nu s-avorbit în nici unul dintre cele trei congrese internaţionale asuprapoliomielitei care au avut loc în acei ani. Din experienţa personală ştiu căvitamina C în dozaj ridicat este eficace contra răcelilor, gripei şi a altorboli, dacă se are în vedere un dozaj corespunzător (de exemplu în cazulrăcelilor de 20-30 grame pe zi). Se pare că dozajul ridicat este foarteimportant în eficacitatea vitamieni C.

 

                                                      Traducere şi adaptare: Qui bono