Colostrum – cea maiveche reţetă a naturiiMenţiune:informaţiile conţinute în această informare au exclusiv scop orientativ şieducativ. Ele nu sunt destinate scopurilor terapeutice sau diagnosticelorindividuale.

Ce este Colostrum?

   Colostrum mai este denumit şi „laptelecomplect“ şi este cel mai vechi şi mai valoros element nutritiv care poate figăsit în natură. Este la fel de vechi ca şi viaţa însăşi, căci Colostrum estelaptele unui mamifer-femelă pentru nou-născutul ei în primele 24 pînă la 72 deore ale vieţii acestuia. Elementele constitutive într-o astfel de concentraţienu mai pot fi găsite în natură în nici un alt produs natural.

   Deja la sfârşitul sec.XVIII mediculChristoph W. Hufeland descria funcţiile unice ale Colostrumului, în comparaţiecu laptele „normal“, el recunoscând influenţa pozitivă asupra stării generalede sănătate şi a creşterii rapide a nou-născutului (în cazul respectiv aviţelului).

   În anul 1955 a fost dată publicităţii o lucrare sub numele de„Laptele imunitar” in care se făcea referire la Colostrum ca şi aliment pentrupersoanele care sufereau de artrită reumatoidală. În anii ce au urmat,Colostrum şi elementele sale compunente au intrat din ce în ce mai mult înatenţia cercetătorilor. Astfel s-a putut constata că nou-născuţii alăptaţi lasân se îmbolnăveau mult mai rar de alergii sau infecţii şi aveau un apetit maimare, crescând şi mai repede, în comparaţie cu copii care nu fuseseră alăptaţi.Între timp se ştie că Colostrum este desoebit de important nu numai pentrusugari, dar şi pentru adulţi.

   Studiilemai recente au relevat că nu numai modificările negative asupra mediuluiînconjurător contribuie la creşterea numărului de aşa-numite „boli moderne”, cişi o nutriţie defectuoasă şi deficitară pe timp îndelungat contribuie laaceastă situaţie. Acest lucru nu este deosebit de surprinzător, întrucâtoamenii de ştiinţă din domeniul nutriţiei au dovedit deja că în cadrulproceselor de producţie moderne din industria alimentară (pasteurizare,conservare, etc.) deseori tocmai cele mai importante componente ale unuialiment sunt distruse (sau denaturate) şi astfel ele nu mai au nici ueficacitate. De asemenea metodele agricole, cu îngrăşăminte chimice, pesticideşi insecticide sau procedurile de accelerare a creşterii, şi prin aceasta descurtare a perioadei de coacere, duc la apariţia unor subsanţe dăunătoarepentru organismul uman.

   Tocmaide aceea Colostrum se recomandă de la sine ca un aliment sănătos şi foarteimportant pentru sănătatea omului, indiferent de vârsta la care acesta se află.Deficitele vor fi compensate, capacitatea de autoapărare este mărită, iarlivrarea de substanţe foarte importante organismului are acţiune pozitivă şiasupra proceselor de vindecare.

Colostrum este unic

     Pe lângă vitamine, minerale, microelemente, aminoacizi esenţiali şineesenţiali, întâlnim şi factori imunitari precum şi  de creştere într-o combinaţie şi diversitateunică, care nu se mai întâlnesc în nici o plantă sau produs chimic. Acestesubstanţe unice susţin sistemul imunitar atât activ cât şi pasiv. Prin aceastaColostrum este complect diferit faţă de toate substanţele produse în laborator,fie ele multivitamine sau pe bază minerală. Sugarul care este alăptat vadispune şi mai târziu, în săptămânile următoare de substanţe care contribuie la„apărarea” sa, lucru necontestat astăzi de nimeni, dar să nu uităm că în cazuloamenilor, imunizarea începe deja în placentă, în corpul mamei, în timp ce laviţei, acest lucru nu este posibil, datorită unei placente mult mai puţinpermeabile, astfel că primul lapte de vacă este cu mult mai puternic decât celal femeilor.

   Colostrumul uman conţine vitamine, minerale,microelemente, aminoacizi, imunoglobuline, factori naturali de creştere,imunoregulatori. Dar Colostrumul de vacă este de câteva ori mai puternic decâtcel uman. Faptul că acest Colostrum îl putem folosi şi noi, oamenii, este posibildatorită aminoacizilor, care sunt identici la om şi la vacă.

   Mai apare încă un factor suplimentar, şianume Colostrum conţine glicoproteine speciale, care protejează foarte eficacecomponentele mai sus amintite de influenţele enzimelor digestive şi a acizilordin stomac, asigurând astfel folosirea optimală a acestor valoroase substanţe.

   Acuma, ce efecte poate avea un produsnatural, care în componenţa sa este aproape identic cu laptele uman, dar decâteva ori mai concentrat? În ţările scandinave puterea vindecătoarea aprimului lapte este de foarte mult timp cunoscută, apreciată şi folosită. Întimpul războiului civil din America, Colostrumul a fost folosit cu succes caantibiotic natural. Iar astăzi există un număr foarte mare de lucrări şi studiiştiinţifice care certifică indubidabil calităţile acestui produs natural.

Acţiuneasubstanţelor componente din Colostrum

  Efectele de susţinere a sănătăţii pe care le exercită Colostrum, respectivvaloarea Colostrumului ca supliment nutritiv eficace contra unei largi game deafecţiuni (în speciale formele de cancer) precum şi pentru sportivi, sunt întretimp subliniate de o serie de studii şi cercetări.

  Natura, în înţelepciunea ei măiastră, a creat o combinaţie de substanţecare îi ajută pe nou-născuţi să crească, să se simtă bine şi să reziste bolilorşi agenţilor patogeni. Între timp ştim că acest produs, cu substanţele luiminunate, poate fi de un real ajutor şi adulţilor. Colostrul are acţiuneintegrală prin lanţul de substanţe minunat combinate de către Mama-Natură. Ceicare nu cunosc Colostrumul, sau aud pentru prima oară de el, nu înţeleg demulte ori despre ce anume este exact aici vorba, şi pun întrebări de genul:Esteun medicament? Vindecă o anumită afecţiune? Contra cărei boli este util?

 Din păcate se poate aici observa marele prejudiciu pe care l-a adusmedicina alopată şi conceptul farmaco-chimico-medicamentos asupra modului degândire al omului simplu.

 Răspunsul este simplu: Colostrum nu este nici un medicament, şi nici nuvindecă o „anumită“ afecţiune. Dar Colostrum conţine, lucru certificatştiinţific, substanţe create de natură, care izolate, sau în diferitecombinaţii, au un efect pozitiv asupra anumitor categorii de afecţiuni, sauchiar poate să le elimine (să împiedice apariţia lor).

  Se poate pleca de la premiza care este un fapt cert, stabilitştiinţific, că largul spectru al substanţelor conţinute de Colostrum acţioneazăîn direcţia întăririi sistemului imunitar şi al protejării contra agenţilorpatogeni cum ar fi virusurile, bacteriile şi ciupercile. Aceste substanţe auacţiune antiinflamatorie, influenţă pozitivă asupra alergiilor şi bolilor autoimunitare,de la artritele reumatiodale până la scleroza multiplă. Pe deasupra acţioneazăîn direcţia stabilizării ţesuturilor musculare şi osoase, a cartilagiilor şitendoanelor, precum şi a capacităţii musculare la o simultană reducere aţesuturilor grase. Trebuie să înţelegem că a fost în intenţia Naturii să ceezeacest produs unic.

  Componentele Colostrumului se pot împărţi în grupe. În fiecare grupăsunt mai multe substanţe active, fiecare preluând o anumită sarcină înorganism, sau se poate combina cu una sau mai multe substanţe din aceaşi grupăsau din grupe diferite, pentru a îndeplini împreună unele sarcini.

Substanţeleconţinute de Colostrum

Minerale

   Selen, fosfor, crom, zinc, natriu, caliu,calciu, magneziu, fier, cupru. În cooperare cu vitaminele A, C şi E, zincul şiselenul acţionează ca antioxidanţi, reducând radicalii liberi şi protejândastfel celulele, fapt care constituie şi o excelentă măsură preventivă contracancerului.

Vitamine

   Vitamina A, thiamin (B1), riboflavin (B2),pirodoxin (B6), Cobalamin, acid folic, vitamina C, Colecalciferol (D3),Tocofenol (E), Ubiquinon (Q10). Aminoacizii sunt componente vitale aleproteinelor, necesare metabolismului celular. Ei sunt esenţiali pentrucostrucţia celulelor sănătoase. Aprovizionarea optimală cu aminoacizi ajută şicapacităţii de concentrare, contra depresiunilor, astfel încât Colostrum nueste numai un factor fizic foarte util, dar şi psihic.

Aminoacizi

Alanin, Arginin,acid Asparginic, ß-Alanin, acid ß-Aminoisobutter, Citrulin, Cystin, Glutamin,

acid Glutaminc,Glycin, Histidin, Isoleucin, Leicin, Lysin, Methionin, Omithin, PhenyI-alanin,

Fosforserin,Prolin, Serin, Taurin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin, Valin.

  Deosebit de importanţi sunt pentru sistemul imunitar factoriiimunologici conţinuţi de Colostrum. Imunoglobulinele (anticorpii) oferă oprotecţie excepţională. În comparaţie cu laptele normal de vacă, Colostrumul arein acest sens o potenţare de o sută de ori mai mare. De aceea organismul practicprimeşte o excepţională imunizare pasivă.

  Imunoglobulinele distrug agenţii patogeni cum ar fi virusurile,bacteriile, fugiile, neutralizează otrăvurile (toxinele) inhibă inflamaţiile şiconferă protecţie contra cancerului. Un alt factor imunitar din Colostrum, PRP(polipeptide bogate în proteine) joacă un rol regulator hotărâtor în sistemulimunitar; în ceea ce priveşte bolile autoimunitare, ca de ex. sclerozamultiplă, în care reacţia imunitară este excesivă (sistemul imunitar atacaţesuturile proprii) PRP este capabil să tempereze aceasta suprareacţieimunitară.

  Există foarte multe rapoarte asupra succeselor terapeutice aleColostrumului. Ele se referă al afecţiuni cum ar fi infecţiile gripale, cele cuCandida, şi mergând până la artrită reumatismală, scleroza multipla şi alergii.Colostrum mai conţine o mare cantitate de proteine de legătură (lactofrin şialtele). Ele sunt foarte necesare transportului fierului în organism şi decipentru valorificarea oxigenului pentru corp. Datorită capacităţii sale de alega fierul, în cercetarea cancerului se vorbeşte în ultima vreme mult desprecapacitatea lactoferinului de a inhiba celulele canceroase.

  Se consideră că lactoferinul este capabil să lege ionii de fiersuplimentari, care ar fi necesari microorganismelor şi tumorilor pentrucreştere. Pe deasupra lactoferinul este un antioxidant eficace, care protejeazăcontra radicalilor liberi, implicit contra cancerului. Şi este şi un atibioticşi antiviral de spectru larg. De unde încă o dată mai mult importanţa sa,deoarece se ştie că antibioticele nu acţionează contra virusurilor. (Şi cu toate acestea foarte des aud detratarea gripei cu antibiotice! Ce fel de „politică medicală“ o fi şi asta, nuînţeleg!)Într-un studiu publicat nu de mult în Olanda lactoferinul estecertificat a fi şi un eficace inhibator HIV.

  Un loc foarte important îl ocupă în Colostrum şi factorii de creştere. Eiau influenţă asupra metabolismului celular, astfel încât este stimulată diviziuneacelulară şi prin aceasta o stabilizare fundamentală a ţesuturilor musculare,osoase, a cartilagiilor şi tendoanelor, nu numai în ceea ce priveşteregenerarea naturală, dar şi în privinţa vindecării după o rănire. Colostrum conţine cea mai mare concentraţiede IGF-1 care poate fi găsită în natură.

  De asemenea aceşti factori de creştere contribuie la reparareamateriaului genetic cromozomial al  ADNşi ARN, precum şi reglarea proceselor biologice în creer, şi deci prin aceastaîmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi a stari psihice optimale. Nemaivorbind de importanţa factoilor de creştere în fitnes şi sport. Mai mult de 80de substanţe nutritive şi vitale, într-o combinaţie echilibrată şi naturală,fac din Colostrum un aliment natural unic!

Colostrumîn sport

  Pentru pasionaţii de fitnes, bodybuilding sau sport, tocmai factorii decreştere sunt deosebit de interesanţi. Iar dintre aceştia, în mod deosebitfactorul IGF-1, care are efect de anabolic. Aceste factor se găseşte doar înColostrum într-o asemenea concentraţie. Este practic identic cu IGF-1 uman şipoate fi folosit foarte bine de către organism.

Factoriide creştere naturali:GH, IGF-1, IGF-2, TGF-ß, TGF-A, FGF, GnRH, NgF, EGF.

   Nunumai creşterea celulară, iar cu aceasta şi a ţesuturile, dar şi capacitatea deefort şi construcţia musculară, la o simultană reducere a ţesuturilor grasesunt rezultate pozitive ale factorilor de creştere. Studiile confirmă lasportivi o creştere a capacităţii de efort de până la 20%. Factorii naturali decreştere inhibă deconstrucţia proteinică şi stimulează transpotul glucozei înmusculatură. Aici eficienţa preluării de elemente nutritive creşte, ceea ceduce la o creştere celulară. În ceea ce priveşte metabolismul factorii decreştere, transferă arderile de la hidrurile de carbon asupra grăsimilor. Pescurt spus, IGF-1 este cel mai important factor de creştere în formă de peptideanabolice. Iar acest IGF-1 se găseşte în Colostrum!

  Dar chiar şi în cazul celor care practică activităţi corporale (efort)moderate, se poate observa efectele acestui factor de creştere în privinţaconstrucţiei musculare, a reducerii grăsimilor şi a greutăţii corporale.Crampele musculare dispar practic cu desăvârşire, iar timpul de regenerareîntre fazele de efort se scurtează substanţial, în timp ce capacitatea deconcentrare creşte simţitor.

    G. Haidacher, campion olimpic şi mondial înbob-4 persoane a probat efectele Colostrumului, după ce timp de 9 luni suferisede pe urma unei rupturi musculare. La doar 4 zile de la începerea administrăriiColostrumului el şi-a putut relua antrenamentele, la început uşoare, iar după 2săptămâni nu mai avea deloc dureri şi se antrena la parametrii maximi. Şi H.Cerny, fotbalist profesionist la 1860 München sublinia efectele pozitive aleColostrumului, spunând că după antrenamentul zilnic la echipă, putea activa maideparte în tenis sau mersul pe bicicletă, fără să simtă oboseala.

   Un studiu al University of Australia acertificat creşterea capacităţii de efort cu 20% la un grup de sportivi dinciclism şi fotbal profesionist, după o administrare de 8 saptamâni aColostrumului. Şi profesorul Berg, de la Academia din Freiburg a confirmatîntr-un studiu aceleaşi rezultate pozitive, sublinind şi faptul că timpul de regenerarese scurtează simţitor. În concluzie, Colostrum este folosit în toatedisciplinele sportive unde este necesar un efort fizic susţinut.

Colostrum şi bolile

   Făcând abstracţie de beneficiile pe care Colostrumulle aduce sportivilor de performanţă, studiile mai recente subliniază influenţaacestuia asupra factorilor imunitari şi de creştere în direcţia acţiuniiinhibatoare a tumorilor. Spre exemplu, Colostrum este adus des în discuţie înlegătură cu osteoporoza, a cărei evoluţie o încetineşte sau a cărei apariţii opoate chiar împiedica.

  Conform unui studiu american, factorul de creştere TGF-B care esteconţinut în Colostrum are o acţiune de diminuare hotărâtoare asupra celulelorcare contribuie la reducerea osoasă (osteoclastele). Concluziile studiului suntcă TGF-B încetineşte sau chiar împiedica deconstrucţia osoasă.

  Un alt domeniu în care se discută din ce în ce mai mult despre Colostrumeste cel a fenomenului de îmbătrânire. Factorii de creştere din Colostrum potfi, în această priviţă, împărţiţi în două grupe cu efect „anti-aging“, şi anumeprin înlocuirea directă a hormonilor de creştere proprii organismului care suntdefecţi, iar pe de altă parte prin stimularea sistemului endocrin de a produceaceşti hormoni singur.

  Antioxidanţii şi imunoglobulinele conţinute în Colostrum protejeazăbolnavii de cancer de eventualele infecţii secundare, îmbunătăţind stareagenerală şi susţinând terapiile anticancerigene.

Dr. Dr. Starflinger, ginecolog dinBurghausen, foloseşte Colostrum ca şi însoţitor al chemoterapiilor şiterapiilor cu radiaţii cu rezultate excepţionale. Organismul slăbit seregenerează rapid şi prin combinaţia de substanţe naturală eficientă se obţineo stabilitate nu numai fizică, ci şi psihică. Mobilizarea forţelor deautovindecare ale omului nu este numai în terapia cancerului un factorhotărâtor.

Colostrumca şi însoţitor al terapiilor

  Acţiunea de susţinere a sănătăţii, respectiv valoarea Colostrumului caşi supliment nutritiv în cazul diferitelor afecţiuni (mai ales în celetumorale), precum şi la sportivi, sunt certitudini confirmate de nenumăratestudii. Peste 400 de studii sunt în prezent publicate, astfel încât folosireaşi foloasele Colostrumului are au o solidă bază ştiinţifică, toate acesteaîmpreună cu nenumărate mărturii ale pacienţilor terapiaţi cu Colostrum. În moddeosebit Colostrum a ajutat pacienţii în timpul chemoterapiilor şi terapiilorcu radiaţii. Prin Colostrum s-au redus în aceste cazuri efectele secundare,precum şi necesitatea întrebuiţării antibioticelor. De asemenea anemia sângeluicare însoţeşte aceste terapii agresive a fost mult redusă. Factorii de creştereşi citokinele conţinute în Colostrum sunt cantitativ foarte mari, iar acesteasunt absolut necesare funcţiilor corpului şi „reparaţiilor“ necesareorganismului, mai ales în primele zile de viaţă, dar şi în cazul organismelorafectate, de exemplu în cazul pacienţilor cu cancer. Colostrumul este extrem deutil în probleme de sistem imunitar slăbit, alergii, neurodermită, acnee,cancer, afecţiuni ale articulaţiilor, stomacului şi intestinelor, reumatism,boli autoimunitare, anti-aging.

Factoriiimunitari

  Practic, la începutul aproape a tuturor afecţiunilor infecţioase saudegenerative, a cancerului sau afecţiunilor cardiace, este prezentă la paciento slăbile a sistemului imunitar. Studiile au arătat că în Colostrum avemfactori imunitari deosebit de eficienţi (imunoglobuline, lactoferin, citokine,etc.) care contribuie la restabilirea funcţionalităţii optimale a sistemuluiimunitar.    

Imunoglobulinele: IgG (lgG1 şi IgG2),lgM, IgA, IgD, IgE.

  Colostrum conţine şi PRP, despre care studiile medicale au arătat că areun efect regulator asupra sistemului imunitar, echilibrându-l, spre exemplu încazul afecţiunilor autoimunitare. Medicii sunt unanimi în afirmaţia conformcăreia foarte multe afecţiuni pornesc iniţial din intestine. Marea parte aanticorpilor şi imunoglobulinelor conţinute de Colostrum, nu vor fi absorbite,ci rămân în tractul intestinal, atacând agenţii patogeni, înainte ca aceştia săpoată pătrunde în restul organismului şi astfel să declanşeze diverse boli.Suplimentar Colostrum contribuie prin factorii de creştere la „repararea“mucoasei intestinale, împiedicând astfel pătrunderea organismelor patogene.Cercetările clinice au arătat că factorii de creştere din Colostrum ajutăorganismului să:

-  continueprocesele normale de creştere şi regenerare ale musculaturii, cartilagiilor,oaselor, tendoanelor şi celulelor nervoase îmbătrânite sau afectate (rănite);

-         - săobţină energie din grăsimi (prin ardere);

-         - săefectueze reparaţiile necesare în ADN şi ARN;

-        - săechilibreze glicemia;

-         - săvindece mai rapid şi eficient rănile, arsurile şi inflamaţiile, atât intern câtşi extern (piele, ţesuturile mucoase);

-         -săţină sub control infecţiile şi durerile, chiar şi în zone sensibile cum suntcavitatea bucală (dinţii);

-        -săregleze substanţele din creer care sunt răspunzătoare pentru „buna dispoziţie“(serotonin, dopamin şi endorfin);

Factoriiimunoregulatori din Colostrum sunt: lactoferin, lactoperoxidasethiocyanate, enzime xanthine oxidase, thymosinalpha 1 şi B4, insulină, lysozime, lactalbumină, glykoproteine, inhibatori trypsin,polipeptide prolinrich, acid orotic, polizaharide, leucocite, citokine,Interleukin 10, Interferon Y, limfokine.

Sistemulimunitar slăbit

   Cauzele unui sistem imunitar deficient sunt:stressul, bolile cronice şi acute, operaţiile, chemoteriapiile şi radiţiile înterapia cancerului, terapiile cu cortizon, diabetes mellitus. Un sistemimunitar slăbit nu mai este capabil să producă imunoglobuline, factoriimunitari şi celule într-o cantitate suficientă pentru a servi reacţiilorimunitare efective şi pentru a proteja suficient structurile celulare propriicontra agenţilor patogeni, toxinelor şi bolilor.

   Lanţul complect de aminoacizi, factorii decreştere şi facorii imunitari conţinuţi în Colostrum susţin reacţia imunitară aorganismului. De asemenea pune la dispoziţia organismului pe lîngă aminoacizi,minerale, microelemente şi vitamine care contribuie la buna funcţionare ametabolismului şi la construcţia de substanţe de apărare proprii corpului, încantitate suficientă, pentru a se menţine starea de sănătate.

AIDS

   O mare parte a anticorpilor sunt produşi întractul intestinal. Capacitatea de apărare a pacienţilor cu HIV/AIDS esteredusă ca urmare a inflamaţiilor intestinale şi a diareelor cronice. Deosebitde importantă este combaterea afecţiunilor oportunistice din AIDS, cum ar fiCandida albicans, rotavirusurile, citosporidiile, herpes simplex şicolibacteriile patogene. Studiile efectuate arată că Colostrum este în măsurăsă reducă aceste pericole prin imuniglobulinele, lactoferinul, citokinele şilisozimul conţinut.

Alergiile

   Alergiile cum ar fi rinitele alergice,eczemele, astma, urticaria, alergiile alimentare, reprezintă o reacţia ultrasensibilăa organismului contra unor substanţe, care în mod normal nu ar produce afecţiunişi probleme organismului. Deci o reacţie exagerată a anumitor anticorpi(imunoglobuline E) contra alergenilor (particule şi substanţe străine). Încombaterea alergiilor, reglarea sistemului imunitar şi diminuarea simptomelordeja existente au o mare însemnătate. PRP acţionează regulator asuprarăspunsului imunitar, iar substanţele antiinflamatorii diminuează simptomele.PRP reglează funcţiile glandei Thimus şi stimulează un sistem imunitar puţinactiv, sau frânează un sistem imunitar hiperactiv.

Afecţiunileautoimunitare

   Afecţiunile cum sunt scleroza multiplă,artrita reumatoidală, lupus eritematodes, miastenia gravis, sclerodermia, suntafecţiuni care apar ca urmare a unei dereglări a sistemului imunitar, datorităcăreia sunt produşi anticorpi contra unei structurii proprii corpului, care îl vorataca şi aduce daune acesteia. Aici din nou PRP joacă un rol foarte însemnatprin reglarea glandei timus, iar factorii de creştere contribuie la reparareadaunelor provocate în celule şi ţesuturi.

Diabetul de tip1

   Se presupune că în apariţia diabetului detip 1 sunt implicate mecanisme ale autoimunităţii (reacţie contra proteinei GADdin lapele de vacă). O terapie imunomodulatorie poate în unele cazuri blocaapariţia bolii.

Diabetul de tip1 şi 2

    IGF1 se „leagă“ la receptorii insulinei şiai IGF1, care sunt prezenţi în toate celulele umane. IGF1 stimulează utilizareaglucozei şi acţionează astfel ca factor regulator al glicemiei în sânge.Deseori este în aceste afecţiuni prezentă o sensibilitate mărită la infecţii şio vindecare dificilă a rănilor. Substanţele imunitare active şi pasive precumşi factorii de creştere, substanţele vitale şi microelementele sunt tocmai deaceea foarte importanţi în terapia însoţitoare a diabetului

Depresiile

   Au multe cauze (stress, pierderi, epuizare,instabilitate hormonală, boli, stări conflictuale de durată, etc.) Trupul şispiritul sunt strâns legate împreună şi se interinfluenţează. O stare psihicăstabilă şi puternică influenţează automat robusteţea sistemului imunitar şiprocesele psihice implicate în boli. Există sunbstanţe naturale, care au efectestimulatorii şi echilibrante asupra psihicului, ca de exemplu PRP şiL-triptofan (un aminoacid şi treaptă premergătoare pentru Serotonin).

Descrierea substanţelorcomponente din Colostrum

   IgA(imunoglobulina A) este o substanţă imunitară, conţinută în plasmasângelui. Este un puternic anticorp, care acţionează contra agenţilor patogenipătrunşi în organism.

   IgG(imunoglobulin G) sunt în cea mai mare cantitate prezenţi în Colostrum.Rămân în intestin sau de aici ajung în limfă, unde neutralizează toxinele şiagenţii patogeni.

   IgM(imunoglobulin M) distruge bacteriile împreună cu IgG; imunitateacontra afecţiunilor avute persistă activă foarte mulţi ani, uneori chiar toatăviaţa.

   S-IgA (igA secretoric) protejează contra bacililor.

   IgDşi IgE (imunoglobulin D şi E) acţionează puternic contra agenţilorpatogeni şi reglează alergiile.

   GH(hormon de creştere) contribuie la vindecarea rănilor sau ţesuturilorafectate.

    IgF-1(factor de creştere asemănător insulinei) este participant activ lacreştere. Arde grăsimile, tramsformându-le în energie. De asemenea are acţiuneasupra creerului şi susţine capacitatea de concentrare. Stimulează vindecareaşi regenerarea ţesuturilor afectate.

   EgF(factor de creştere epidermal) stimulează creşterea epidermei, şicontribuie la vindeacrea rănilor.

   TgFA,TgFB (factori de creştere transformatori) stimulează activitateacelulară a celulelor sănătoase, diviziunea celulară şi refacerea ţesuturiloafectate.

    Lactoferineste una dintre cele mai puternice substanţe antivirale şi antibacteriene, careimpiedică înmulţirea bacteriilor. Este o peptină cu legăuri de fier care segăseşte în serumul sângelui şi pe suprafaţa ţesuturilor mucoase. Protejeazăcontra bolilor, infecţiilor, tumorilor canceroase şi HIV.

   Bacteriile au nevoie pentru reproducere defier, iar lactoferinul le sustrage acestora fierul necesar reproducerii,tranferându-l globulelor roşii. Lactoferinul se poate lega şi direct cumembrana bacteriilor astfel încât acestea sunt neutralizate. La toate celuleleimunitare se găsesc receptori cu afinitate pentru lactoferin. Lactoferinul estefoarte rezistent la digestie. În multe studii s-a putut constata călactoferinul este foarte activ contra HIV şi virusului citomegaliei,nepermiţându-le acestora să pătrundă prin membrana celulară. Lactoferin naturalşi intact găsim doar în Colostrum şi în primul lapte uman. De asemenealactoferin mai conţine o moleculă cu puternică acţiune antiinflamatorie careacţionează şi asupra Candida albicans. Are acţiune contra virusului herpes alcancerului de col uterin, HIV, sindromului oboselii cronice şi a altorafecţiuni virale, precum şi în terapierea rănirilor provocate creerului.

   Lactalbumineste o albumină a serului, un fel de „vaccin“, care se găseşte înlaptele de mamă şi în Colostrum.

    Polipeptidebogate în prolin (PRP)  sunt unadintre cele mai importante peptide imunologice, conţinute în Colostrum. Acesthormon reglează activitatea glandei Timus. Readuce un sistem imunitarhiperactiv, care prin anticorpi atacă propriile organe şi ţesuturi, din nouîntr-o activitate echilibrată. PRP este un puternic antibiotic cu acţiuneregulatorie asupra sistemului imunitar şi a alergiilor.

   Glicoproteineşi inhibatori tripsin au ca principală funcţie să protejeze substanţeleimunitare şi factorii de creştere conţinuţi în Colostrum, pentru a nu fidistruşi în tactul digestiv. De asemenea împiedică Helicobacter pilori (carecauzează ulcer) să se „lipească“ de pereţii stomacului.

Lizozim este un agent puternic hidrolitic, rezistent contra acizilor şi care încontact cu bacteriile sau virusurile, le distruge. Se găseşte în salivă,transpiraţie şi lacrimi. Nu de mult timp a fost introdus în alimentaţiasugarilor cu scopul de a le întări sistemul imunitar.

   Lactobacillusacidophilus împiedică dezvoltarea bacililor dăunători în intestine,contribuind astfel la sănătatea acestora.

   Lactoperoxidase-cianat,plus peroxidază şi enzime xantonoxidaze eliberează superoxid dehidrogen care oxidează bacteriile şi astfel le elimină.

  Leucocitele stimulează producţia de interferon şi împiedicăpatrunderea virusurilor prin membrana celulară.

  Citokinele sunt formate din interleukine, reglează puternic şide durată reacţiile imunitare şi sunt răspunzătoare pentru schimbul deinformaţii între celule. Întăresc activitatea celulelor T, care activează contravirusurilor şi antigenelor, reglează activitatea limfei, stimulează producţiade imunoglobulin şi au o puternică acţiune contra virusurilor şi cancerului.

 Acid orotic este o substanţi care susţine factorii de creşteredin lapte. Acţionează ca treaptă premergătoare pentru acidul nucleic sau caenzimă-ajutor şi ca premergător al vitaminei B13. Împiedică legareanucleotidelor pirimidin şi protejează pe această cale de anemiile hemolitice.

  Oligopolizaharidele şi conjugatele glico atrag agenţii patogeni(bacteriile) împiedicând astfel pătrunderea lor prin membrana intestinală. Suntdesfăcuţi lent în intestin şi servesc ca nutrient lactobacteriilor, servindastfel sănătăţii intestinului. De asemenea se leagă şi blochează streptocociişi pneumococii preîntâmpinând astfel îmbolnăvirile. Protejează şi contra colibacteriilor,salmonelelor şi criptisporidia, care sunt răspunzătoare de afecţiuni ale plămânilor,urechii medii şi permebilităţii membranei intestinale, contra Giardiasis şiEntamoeba care provoacă diaree (afecţiuni tropicale), Schigella, toxineiClostridium difficile  A şi B, contrabacteriilor hipertoxice care provoacă diareea Chlorela.

  Substanţe de creştereasemănătoare insulinei (IgF1) factorilor de creştere (TgF A şi TgF B)stimulează direct producţia de celule T, care luptă contra virusurilor şi antigenelor.Acelerează vindecarea rănilor, echilibrează glicemia şi reduc necesarul de insulină.Stimulează creşterea şi regenerarea musculară, blochează distrugerea deproteine musculare, ard grăsimile şi contribuie astfel la slăbire.

   Interleukin-10 este un puternic antiflogistic, care împiedică artrita şi inflamaţiileprin infecţii sau răniri (chirurgical sau accidental).

    Hemopexineste o enzimă care influenţează factorul de sedimetare a sângelui şi inhibăinflamaţiile. 

Studiu asupasclerozei multiple

   Scleroza multiplă este de abea de puţin timp recunoscută ca fiind oafecţiune autoimunitară. Despre factorii primari ai bolii nu se cunosc preamulte lucruri cu certitudine. Este presupusă, printre altele, o infecţie virală(alţii,ca de exemplu Dr. Klinghardt, spun că ar fi declanjată de vaccinuri, caşi autismul sau Alzheimer, datorită mercurului, respectiv a amalgamului dentar,dar din păcate succesele sale în vindecarea acestor boli nu sunt recunscute demedicina şcolastică, deşi mercurul ar putea constitui o explicaţie foarteplauzibilă). O cură de dezintoxicare contra metalelor grele, cu Chlorella,coriandru şi Allium ursinum, împreună cu Colostrum este foarte promiţătoare,confom Asociaţiei „Sănătos fără industria farmaceutică”.

  Concluzia conform căreia scleroza multiplă este o afecţiuneautoimuintară a dus la consecinţa logică a dezvoltării unei terapii bazată pesubstanţe care să influenţeze sistemul imunitar. Astfel s-a apelat lainterfeoane. Din păcate această terapie nu a confirmat speanţele puse în ea (cade altfel şi terapierea cu interferoane în alte afecţiuni, cum ar fi hepatita).De aceea se încearcă o altă cale prin folosirea de exracte din glanda Timusaplicate rectal, ştiut fiind că resorbţia rectală este foarte bună. Totuşi şiîn cazul supozitoarelor cu extract Timus, apare o problemă, şi anumeînrăutăţirea situaţiei pacientului în faza iniţială, lucru care are şiconotaţii psihologice asupra acestuia. Prin administrarea suplimentară deextracte din creer s-a putut obţine o îmbunătăţire a situaţiei. Doar că acesteexracte provin din maerial prevalat de la viţei, ceea ce în contextulinfectărilor cu BSF devine discutabilă.

   Astfels-a ajuns la Colostrumul de vacă, care este de asemenea o substanţă foarteeficace imunologic. Desigur recoltat de la vaci controlate. Colostrumul esteuscat prin îngheţare şi administrat tot sub formă de supozitoare, astfel încâtsubstanţele sensibile din Colostrum să fie cât mai puţin afectate (încomparaţie cu administrarea orală, deci prin tractul intestinal). Conformstudiilor efectuate până în prezent se pare că supozitoarele cu Colostrum au obună eficacitate, reuşind în foarte multe cazuri să stopeze evoluţia sclerozeimultiple cronice, iar uneori chiar să ducă la o îmbunătăţire  treptată a simptomaticii bolii, toate acesteafără prezenţa unor efecte secundare. Se pare chiar că o mărire a dozajuluipoate duce la rezultate spectaculoase. Suplimentar trebuie spus căsupozitoarele cu Colostrum au acţiune terapeutică contra hipertoniei precum şidiabetului, stimulând acţiunea antihipertonicelor şi antidiabeticelor. Înaceste cazuri dozajul pentru Colostrum trebuieşte redus la jumătate, şi deci înaintede începerea unei terapii cu supozitoare cu Colostrum trebuiesc lămurite acesteaspecte. Preparatul nu are influenţă asupra glicemiei. (Sursa acestorinformaţii: Prof.Dr. Roman Mazur, Dr. Med. Heinrich Ollendiek).

Colostrum şi AIDS

   DeoareceColostrum este un produs cu directă acţiune şi pozitivă eficacitate asuprasistemului imunitar, studiile au confirmat, cum era de aşteptat, şi o acţiunebenefică asupra pacienţilor AIDS. Pacienţii AIDS suferă frecvent de diaree,provocată de infecţiile bacteriene din intestine, în consecinţă şi de odeficitară preluare a elementelor nutritive din alimente, iar în final de ocădere totală a sistemului imunitar.Colostrumul de vacă poate constitui osoluţie în aceste cazuri, contribuind substanţial la împiedicarea apariţieiaşa-numitelor boli oportunistice.

  Colostrumul recoltat în primele 36 de ore este liber de lapte, lactoză,lactalbumină, şi alte substanţe care pot cauza alergii. Eficacitatea contradiareei este bine documentată clinic, iar acest lucru este de un mare ajutor încazul pacienţilor AIDS.

   Deasemenea Colostrum are o foarte bună eficacitate contra colitis ulcerosa,Morbus Cohn, a micozelor intestinale, a sindromului Leaky-Gut, a diareelorinfecţioase (EPEC, virale, Candia, ş.a.m.d.), cu efecte antimicrobiene şiantiinflamatorii, contribuind la refacerea mucoasei intestinale (prin factoriide creştere). Printr-o mucoasă intestinală sănătoasă se obţine o permeabilitateredusă pentru noxe prin peretele intestinal, simultan cu o bună resorbţie asubstanţelor nutritive esenţiale şi o întărire generală a sistemului imunitar.

Afecţiunilearticulare

   Afecţiuni cum ar fi artritele infecţioase şireumatoizmale, artrozele degenerative, sunt eficient combătute prin Colostrum.Cauzele acestor afecţiuni pot fi uzarea sau inflamarea structurilor articulare,osteoporoza, autoimunitarele sau infecţiile. Substanţele antiinflamatorii(interleukin 10, lactoferin, etc.) diminuează inflamaţiile şi durerile.Factorii de creştere (TGF- ß şi IGF1) acţionează chemotactic asupra macrofagelor,susţin creşterea celulară a oaselor şi cartilagiilor şi împiedică acţiuneaenzimelor proteolitice, care pot distruge ţesuturile de legătură nou formate.

  Colostrum nu este un medicament, nici un leac, ci primul aliment pecare omul îl primeşte în viaţă.

Colostrum şi sistemulimunitar

   Sistemul imunitar este o reţea funcţionalăextrem de complicată. Dacă sistemul imunitar este afectat creşte ameninţarea nunumai din partea agenţilor patogeni, dar şi din partea bolilor autoimunitare, aalergiilor sau cancerului. Foarte multe afecţiuni au ca şi cauză primară undeficit de vitamine minerale, microelemente, etc. O deficienţă într-o anumităparte duce la o afectare a întregului sistem, a metabolismului, a furnizării deenergie şi în final la o afectare a întrebului sistem imunitar. Alimentaţiadeficientă sau deficitară, poluarea mediului, substanţele toxice din alimenteşi stressul vieţii moderne duc toate la o slăbire a sistemului imunitar, lucrudeloc surprinzător. Scurtarea timpului de coacere a fructelor şi legumelor,„gazarea“ produselor alimentare cum se procedează deseori în cazul bananelorpentru a le accelera coacerea (prin acest procedeu, într-un spaţiu închis seintroduc gaze otrăvitoare, pentru a fi distruşi eventualii agenţi dăunători),toate acestea fac ca fructele şi legumele să nu mai aibă un conţinutcorespunzător de elemente nutritive. Pe deasupra conservarea şi pasteurizareadenaturează tocmai acele componente nutritive esenţiale pentru om. Colostrumpoate astfel deveni un important factor de sănătate.

   Natura este perfectă. Omul este doarperfectibil. (Mai nou din păcate se perfecţionează în „sensinvers“.) Prin Colostrum avem la dispoziţie un produs cu o combinaţie eficientăşi naturală de substanţe vitale. Important pentru corpul omenesc este un raportarmonic între substanţele vitale care să acţioneze eficace asuprametabolismului şi deci asupra sănătăţii întregului corp. Armonia biologică estecu mult mai importantă decât o cantitate mare dintr-o anumită (singură)substanţă, nemai vorbind de substanţele sistetizate artificial, chimic(implicit medicamentele).

Vezi cele două tabele de mai jos                                                    Qui bono

Momentul mulgerii (în ore după naştere)

 

Proteine%

 

Casein %

 

Albumin %

 

Grăsimi %

 

Lactoză %

Componente solide %

0

17.57

5.08

11.34

5.10

2.19

26.99

6

10.00

3.51

6.30

6.85

2.71

20.46

12

6,05

3.00

2.96

3.80

3.71

14.53

24

4.52

2.76

1.48

3.40

3.98

12.77

30

4.01

2.56

1.20

4.90

4.27

13.63

36

3.98

2.77

1.03

3.55

3.97

12.22

48

3.74

2.63

0.99

2.80

3.97

11.46

72

3.86

2.70

0.97

3.10

4.37

11.86

96

3.75

2.68

0.82

2.80

4.72

11.85

120

3.86

2.68

0.87

3.75

4.76

12.67

168

3.31

2.42

0.69

3.45

4.96

12.13

Vitamine

Minerale

Aminoacizi

Factori de creştere

Imunoglobuline

Imunoregulatori

Vit. A

Vit.B1

Vit.B2

Vit.B6

Cobalamin

Acid folic

Vit.C

Vit.D3

Vit.E

Ubichinon(Q10)

Selen

Fosfor

Crom

Zinc

Natriu

Caliu

Calciu

Magneziu

Fier

Cupru

Alanin

Arginin

Ac. Asparginic

B-Alanin

B-acid Aminoisobutter

Citrulin

Glutamin

Acid glutaminic Fenilalanin

Fosforserin

Glicin

Histidin

Isoleucin

Leicin

Lysin

Metionin

Omitin

Prolin

Serin

Taurin

Treonin

Triptofan

Tirosin

Valin

GH

IGF1

IGF2

TGF-B

TGF-A

FGF

GnRH

NgF

EGF

IgG (IgG1, IgG2)

IgM

IgA

IgD

IgE

-Lactoferin

-Lactoperoxida-sethiocyanate

-Enzima Xanthine Oxidase

-Thymosin alpha 1 und B4

-Insulina

-Lysozime

-Lactalbumin

-Glikoproteine

-Inhibatori

Tripsin

-Polipeptide

Prolinrich (PRP)

-Acid orotic

-Oligo

Polizaharide

-Leucocite

-Citokine

-Interleukin 10

-Interferon Y

-Limfochine